Събития с лица свързани с компанията РИС 2004 (ЕИК: 131190164)
Events with persons connected to the company RIS 2004 (ID: 131190164)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131190164)
Към 2020-02-18 16:42:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:42:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-19 09:29:55ВЕНЕТКО КРУМОВ БОРИСОВ
VENETKO KRUMOV BORISOV
БЪЛГАРИЯPartner
2018-04-19 09:29:55ТОДОР АСЕНОВ ЧАЛБУРОВ
TODOR ASENOV CHALBUROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ВЕНЕТКО КРУМОВ БОРИСОВ
2018-04-19 09:29:55ВЕНЕТКО КРУМОВ БОРИСОВ
VENETKO KRUMOV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ТОДОР АСЕНОВ ЧАЛБУРОВ
2013-04-15 14:39:33РУМЯНА ЦОНЕВА БОРИСОВА
RUMYANA TSONEVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-04-15 14:39:33ТОДОР АСЕНОВ ЧАЛБУРОВ
TODOR ASENOV CHALBUROV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-04-15 14:39:33КРАСИМИР ВЕНЕТКОВ КРУМОВ
KRASIMIR VENETKOV KRUMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: РУМЯНА ЦОНЕВА БОРИСОВА
2013-04-15 14:39:33РУМЯНА ЦОНЕВА БОРИСОВА
RUMYANA TSONEVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: КРАСИМИР ВЕНЕТКОВ КРУМОВ
2013-04-15 14:39:33КРАСИМИР ВЕНЕТКОВ КРУМОВ
KRASIMIR VENETKOV KRUMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ТОДОР АСЕНОВ ЧАЛБУРОВ
2013-04-15 14:39:33ТОДОР АСЕНОВ ЧАЛБУРОВ
TODOR ASENOV CHALBUROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: КРАСИМИР ВЕНЕТКОВ КРУМОВ
2010-03-09 09:37:17РИС 2004 ООД
RIS 2004 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 УЛ.БЪЛГАРСКА МОРАВА 105
2010-03-09 09:37:17РИС 2004 ООД
RIS 2004 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 УЛ.БЪЛГАРСКА МОРАВА 105
2010-03-09 09:37:17РИС 2004 ООД
RIS 2004 OOD
SubjectOfActivity
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, МОНТАЖ, КОНТРОЛ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ТРАНСПОРТ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ВСЯКАКВА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2010-03-09 09:37:17КРАСИМИР ВЕНЕТКОВ КРУМОВ
KRASIMIR VENETKOV KRUMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-09 09:37:17РУМЯНА ЦОНЕВА БОРИСОВА
RUMYANA TSONEVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-09 09:37:17СЛАВКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
SLAVKA VELIKOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: РУМЯНА ЦОНЕВА БОРИСОВА
2010-03-09 09:37:17РУМЯНА ЦОНЕВА БОРИСОВА
RUMYANA TSONEVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: СЛАВКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
2010-03-09 09:37:17СЛАВКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
SLAVKA VELIKOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: КРАСИМИР ВЕНЕТКОВ КРУМОВ
2010-03-09 09:37:17КРАСИМИР ВЕНЕТКОВ КРУМОВ
KRASIMIR VENETKOV KRUMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: СЛАВКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
2009-10-02 14:37:35РИС 2004
RIS 2004
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-10-02 14:37:35РИС 2004 ООД
RIS 2004 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. 21-ВИ ВЕК 11 А, партер
2009-10-02 14:37:35РИС 2004 ООД
RIS 2004 OOD
SubjectOfActivity
ДИСТРИБУЦИЯ НА ЕЛ. КАБЕЛИ И МАТЕРИАЛИ , МОНТАЖ , КОНТРОЛ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ТРАНСПОРТ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2009-10-02 14:37:35РУМЯНА ЦОНЕВА БОРИСОВА
RUMYANA TSONEVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-02 14:37:35РУМЯНА ЦОНЕВА БОРИСОВА
RUMYANA TSONEVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-10-02 14:37:35СЛАВКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
SLAVKA VELIKOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата РИС 2004 RIS 2004 (ЕИК: 131190164)
Check other registries about the company РИС 2004 RIS 2004 (ID: 131190164)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More