Събития с лица свързани с компанията АВТО ФОКС (ЕИК: 131194950)
Events with persons connected to the company AVTO FOKS (ID: 131194950)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131194950)
Към 2020-01-24 22:13:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 22:13:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-10-26 15:17:40АВТО ФОКС ЕООД
AVTO FOKS EOOD
SubjectOfActivity
АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСГВО, АВТОБОЯДЖИЙСГВО. ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯТА У НАС И В ЧУЖБИНА. КОПИРНИ И МАШИНОПИСНИ УСЛУГИ. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБИ, ТЪРГОВЕ, БАЗАРИ. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А ЗА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ.
2016-10-26 15:17:40АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
ALEKSANDAR NAYDENOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-10-26 15:17:40АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
ALEKSANDAR NAYDENOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-10-26 15:17:40ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТИРЕВ
LYUBOMIR GEORGIEV TIREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
2016-10-26 15:17:40АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
ALEKSANDAR NAYDENOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТИРЕВ
2011-09-07 12:00:45РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
Distraints
2011-09-02 14:18:27ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТИРЕВ
LYUBOMIR GEORGIEV TIREV
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-06-01 09:49:58ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA
Distraints
2010-05-26 12:16:53ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТИРЕВ
LYUBOMIR GEORGIEV TIREV
Description406
2010-02-09 11:11:27АВТО ФОКС
AVTO FOKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-02-09 11:11:27АВТО ФОКС ЕООД
AVTO FOKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ГОРУБЛЯНЕ ул. ПИОНЕРСКА 4А
2010-02-09 11:11:27АВТО ФОКС ЕООД
AVTO FOKS EOOD
SubjectOfActivity
АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО, АВТОБОЯДЖИЙСТВО, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯТА У НАС И В ЧУЖБИНА, КОПИРНИ И МАШИНОПИСНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНО - ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБИ, ТЪРГОВЕ, БАЗАРИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
2010-02-09 11:11:27ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТИРЕВ
LYUBOMIR GEORGIEV TIREV
БЪЛГАРИЯManager
2010-02-09 11:11:27ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТИРЕВ
LYUBOMIR GEORGIEV TIREV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АВТО ФОКС AVTO FOKS (ЕИК: 131194950)
Check other registries about the company АВТО ФОКС AVTO FOKS (ID: 131194950)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More