Събития с лица свързани с компанията ПАНДА КО (ЕИК: 131195738)
Events with persons connected to the company PANDA KO (ID: 131195738)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131195738)
Към 2020-01-23 04:34:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:34:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-30 14:35:22АЛЕКСИ МЛАДЕНОВ ПОПОВ 6807072300
ALEKSI MLADENOV POPOV 6807072300
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-30 14:35:22ГЕОРГИ РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ
GEORGI RAYCHEV RAYCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-10-22 19:33:26ПАНДА КО АД
PANDA KO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 51
2008-01-09 10:31:17ПАНДА КО
PANDA KO
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-09 10:31:17ПАНДА КО АД
PANDA KO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 51
2008-01-09 10:31:17ПАНДА КО АД
PANDA KO AD
SubjectOfActivity
Управление на собственост,консултантска,посредническа и предприемаческа дейност,както и всякаква друга дейност,незабранена от закона.
2008-01-09 10:31:17РАЙЧО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ
RAYCHO GEORGIEV RAYCHEV
Representative
2008-01-09 10:31:17РАЙЧО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ
RAYCHO GEORGIEV RAYCHEV
Director
2008-01-09 10:31:17АЛЕКСИ МЛАДЕНОВ ПОПОВ
ALEKSI MLADENOV POPOV
Director
2008-01-09 10:31:17ЕЛКА НИКОЛОВА КАМЕНОВА-ЦАНКОВА
ELKA NIKOLOVA KAMENOVA-TSANKOVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПАНДА КО PANDA KO (ЕИК: 131195738)
Check other registries about the company ПАНДА КО PANDA KO (ID: 131195738)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More