Събития с лица свързани с компанията СТП ПРОПЪРТИ ЕНД АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 131198879)
Events with persons connected to the company STP PROPARTI END ASETS MENIDZHMANT (ID: 131198879)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131198879)
Към 2020-01-23 02:16:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:16:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-20 13:27:45СТП ПРОПЪРТИ ЕНД АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ
STP PROPARTI END ASETS MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-09-20 13:27:45Светлана Тодорова Пашалийска
Svetlana Todorova Pashaliyska
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-09-20 13:27:45Светлана Тодорова Пашалйиска
Svetlana Todorova Pashalyiska
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3800 Buy from: „Димекс ООД
2016-09-20 13:27:45СТП ПРОПЪРТИ ЕНД АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
STP PROPARTI END ASETS MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, строителство, външна и вътрешна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всички други дейности, незабранени от закона
2016-07-14 15:33:46Светлана Тодорова Пашалийска
Svetlana Todorova Pashaliyska
БЪЛГАРИЯPartner
2015-12-07 21:53:33“ДИМЕКС”-ООД
“DIMEKS”-OOD
САЩPartner
2015-12-07 21:53:33АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ALEKSANDAR SLAVCHEV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3800 Sell to: “ДИМЕКС”-ООД
2015-01-05 16:54:19АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ALEKSANDAR SLAVCHEV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-05 16:54:19АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ALEKSANDAR SLAVCHEV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3800 Buy from: “ДИМЕКС”-ООД
2013-03-25 20:24:38СТП ПРОПЪРТИ ЕНД АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ООД
STP PROPARTI END ASETS MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул.България 88
2013-03-25 20:24:38ДИМЕКС-ООД
DIMEKS-OOD
САЩPartner
2008-05-29 16:42:14СТП ПРОПЪРТИ ЕНД АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ
STP PROPARTI END ASETS MENIDZHMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-29 16:42:14СТП ПРОПЪРТИ ЕНД АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ООД
STP PROPARTI END ASETS MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ПАВЛОВО, А.С. ПУШКИН 34 Б
2008-05-29 16:42:14СТП ПРОПЪРТИ ЕНД АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ООД
STP PROPARTI END ASETS MENIDZHMANT OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТОИТЕЛСТВО, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАГБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-05-29 16:42:14СВЕТЛАНА ТОДОРОВА ПАШАЛИЙСКА
SVETLANA TODOROVA PASHALIYSKA
Manager
2008-05-29 16:42:14СВЕТЛАНА ТОДОРОВА ПАШАЛИЙСКА
SVETLANA TODOROVA PASHALIYSKA
Partner
2008-05-29 16:42:14ДИМЕКС - САЩ, ВАШИНГТОН
DIMEKS - SASHT, VASHINGTON
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СТП ПРОПЪРТИ ЕНД АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ STP PROPARTI END ASETS MENIDZHMANT (ЕИК: 131198879)
Check other registries about the company СТП ПРОПЪРТИ ЕНД АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ STP PROPARTI END ASETS MENIDZHMANT (ID: 131198879)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More