Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 131206120)
Events with persons connected to the company RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA (ID: 131206120)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131206120)
Към 2019-12-14 04:52:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-14 04:52:05 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 72 обществени поръчки за 26 213 871,46 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-29 17:55:04РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ЧЕРНИ ВРЪХ 32А
2016-11-08 10:41:05РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-11-08 10:41:05РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ, ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА, ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЗИНГА И КРЕДИТИРАНЕТО ДЕЙНОСТИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2016-11-08 10:41:05РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-11-08 10:41:05РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4454500 Buy from: РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
2016-05-30 17:25:51НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 17:25:51РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 17:25:51ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 17:19:24НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 17:19:24РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 17:19:24ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 17:17:09НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 17:17:09РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 17:17:09ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 17:12:35НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 17:12:35РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 17:12:35ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 17:08:57НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 17:08:57РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 17:08:57ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 17:05:04НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 17:05:04РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 17:05:04ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 17:01:29НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 17:01:29РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 17:01:29ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:58:01ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:58:01РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:58:01НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 16:51:29НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 16:51:29РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:51:29ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:49:55ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:49:55РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:43:31ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:43:31РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:42:23НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 16:42:23РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:42:23ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:35:32НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 16:35:32РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:35:32ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:35:21НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 16:35:21РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:35:21ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:27:57НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 16:27:57РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:27:57ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:27:05НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 16:27:05РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:27:05ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:20:20ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:20:20РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:16:24НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 16:16:24РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:16:24ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-05-30 16:12:10НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2016-05-30 16:12:10РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-05-30 16:12:10ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-04-22 15:16:04РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-04-22 15:04:59РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-04-22 14:55:55РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-04-08 14:37:16РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-04-08 14:37:16ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2016-04-08 14:37:16РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2016-04-08 14:37:16ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA
BranchManager
2016-04-08 14:37:16НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2015-07-07 15:00:39РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ, ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СЪС СРЕДСТВА,КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА, ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЗИНГА И КРЕДИТИРАНЕТО ДЕЙНОСТИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
2014-12-23 14:45:16РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ, ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЗИНГА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И БНБ.
2014-11-06 15:48:47РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-06 15:41:39РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-06 15:34:23РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул.ЧЕРНИ ВРЪХ 32А
2014-08-26 16:07:01РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ, ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ,СВЪРЗАНИ С ЛИЗИНГА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТЗАКОНА.
2014-03-20 11:44:39ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2014-03-20 11:44:39ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2014-03-20 11:44:39ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA
BranchManagers
2014-03-19 10:09:09НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2014-03-19 10:09:09РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2014-03-19 10:09:09ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManager
2014-02-20 11:22:50РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA
Successor703
2014-02-06 15:00:12ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV, NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2014-02-04 15:42:00ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV, NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManager
2014-02-04 15:42:00РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
BranchManagers
2014-02-03 10:26:54РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ
RAYFAYZEN LIZING
TransformingCompany
2014-02-03 10:26:54РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA
TransformingCompany
2014-02-03 10:26:54РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ
RAYFAYZEN LIZING
Successor703
2014-01-02 14:32:02ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-12-20 13:58:28РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-14 15:48:56Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
Manager
2013-12-14 15:48:56НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-14 15:48:56Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
Manager
2013-10-28 17:04:22НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2013-10-28 16:39:08НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2013-10-28 16:35:54НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2013-10-28 16:08:27НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2013-10-28 16:05:51НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2013-10-28 14:51:41НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2013-10-23 09:20:09НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2013-10-23 09:17:07НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2013-10-21 17:50:04ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-10-21 15:18:47НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2013-10-21 14:50:29ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-10-21 11:54:19ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-10-21 09:48:25ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-10-21 09:25:42ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-10-21 09:03:21ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-10-18 17:03:53ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-10-18 16:12:07ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-10-18 16:02:11ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-03-15 09:47:34РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-03-08 09:32:16РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-02-25 13:45:59РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-02-04 10:18:36РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Н.В. Гогол 18-20
2013-01-24 17:06:58РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
Seat
2010-08-16 09:20:43РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ 4 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 7 В
2008-08-13 13:02:10ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-08-13 13:02:10ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-07-15 14:25:39Добромир Славов Добрев, , Васил Костадинов Кошничаров, , Екатерина Атанасова Христова
Dobromir Slavov Dobrev, , Vasil Kostadinov Koshnicharov, , Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2008-07-15 14:20:06Добромир Славов Добрев, , Васил Костадинов Кошничаров, , Екатерина Атанасова Христова
Dobromir Slavov Dobrev, , Vasil Kostadinov Koshnicharov, , Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2008-07-15 14:13:41Добромир Славов Добрев, , Васил Костадинов Кошничаров, , Екатерина Атанасова Христова
Dobromir Slavov Dobrev, , Vasil Kostadinov Koshnicharov, , Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2008-07-15 13:29:14Добромир Славов Добрев, Васил Костадинов Кошничаров, Екатерина Атанасова Христова
Dobromir Slavov Dobrev, Vasil Kostadinov Koshnicharov, Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2008-07-15 13:10:55Добромир Славов Добрев, Васил Костадинов Кошничаров, Екатерина Атанасова Христова
Dobromir Slavov Dobrev, Vasil Kostadinov Koshnicharov, Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2008-07-15 12:47:58Добромир Славово Добрев,Васил Костадинов Кошничаров,Екатерина Атанасова Христова
Dobromir Slavovo Dobrev,Vasil Kostadinov Koshnicharov,Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2008-06-24 10:40:58РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-24 10:33:25РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-24 10:33:25РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-24 10:12:40РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-24 10:12:40РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-24 09:54:47РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-24 09:54:47РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ,
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV,
BranchManagers
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, , ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, , DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, , ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, , DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, , ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, , DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, , ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, , DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, , ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, , DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, , ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, , DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, , ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, , DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, , ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, , DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, , ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, , DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-06-10 10:11:13ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, , ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, , ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, , DOBROMIR SLAVOV DOBREV, , VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Гогол 18-20
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
Финансов и оперативен лизинг, продажба на изплащане, наем на движими вещи и недвижими имоти, покупка на вещи с оглед на тяхното отдаване под лизинг, препродажба или отдаване под наем, всички допълнителни и обслужващи търговски дейности свързани с лизинга, продажбата на изплащане и наема/включително регистрационни услуги, услуги в качеството на застрахователен агент, консултантски услуги, свързани със строителство и недвижими имоти, и др. и всякаква друга дейност, незабранена от българското законодателство
2008-04-11 14:33:41Добромир Славов Добрев
Dobromir Slavov Dobrev
Manager
2008-04-11 14:33:41Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
Manager
2008-04-11 14:33:41Валери Стефанов Млъзев
Valeri Stefanov Mlazev
Manager
2008-04-11 14:33:41Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
Manager
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД
RAYFAYZEN BANK BALGARIYA EAD
Partner
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД АВСТРИЯ ВИЕНА
RAYFAYZEN LIZING INTERNESHANAL OOD AVSTRIYA VIENA
Partner
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-11 14:33:41РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA (ЕИК: 131206120)
Check other registries about the company РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA (ID: 131206120)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate