Събития с лица свързани с компанията САГИТА КЪМПАНИ (ЕИК: 131221019)
Events with persons connected to the company SAGITA KAMPANI (ID: 131221019)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131221019)
Към 2020-01-23 02:48:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:48:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-21 15:13:19ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ ДАВЧЕВ
VIKTOR VLADIMIROV DAVCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-02-21 15:13:19ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ ДАВЧЕВ
VIKTOR VLADIMIROV DAVCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-21 15:13:19ЛЕА СОЛОМОН ДАВЧЕВА
LEA SOLOMON DAVCHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-21 15:13:19ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЧУГРЕЕВА
ZORNITSA VALENTINOVA CHUGREEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-10-23 09:54:34САГИТА КЪМПАНИ
SAGITA KAMPANI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-10-23 09:54:34САГИТА КЪМПАНИ АД
SAGITA KAMPANI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, бул. БЪЛГАРИЯ № 111,КОМПЛЕКС ЕМБАСИ СУИТС А
2008-10-23 09:54:34САГИТА КЪМПАНИ АД
SAGITA KAMPANI AD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ СЪС СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА, ВАКАНЦИОННА И ЕКСКУРЗИОННА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ИЗДАТЕЛСКА И ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СОБСТВЕНА И ПРЕДОСТАВЕНА МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-10-23 09:54:34ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ ДАВЧЕВ
VIKTOR VLADIMIROV DAVCHEV
Representative
2008-10-23 09:54:34ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ ДАВЧЕВ
VIKTOR VLADIMIROV DAVCHEV
Director
2008-10-23 09:54:34ЛЕА СОЛОМОН ДАВЧЕВА
LEA SOLOMON DAVCHEVA
Director
2008-10-23 09:54:34ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЧУГРЕЕВА
ZORNITSA VALENTINOVA CHUGREEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата САГИТА КЪМПАНИ SAGITA KAMPANI (ЕИК: 131221019)
Check other registries about the company САГИТА КЪМПАНИ SAGITA KAMPANI (ID: 131221019)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More