Събития с лица свързани с компанията БДЖ - ТРАНСИМПЕКС (ЕИК: 131223333)
Events with persons connected to the company BDZH - TRANSIMPEKS (ID: 131223333)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131223333)
Към 2020-02-17 04:57:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:57:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-30 13:25:34ИВАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
IVANKA MIHAYLOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-12-30 13:25:34ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
TODOR VESELINOV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-30 13:25:34АДЛЕР БГ
ADLER BG
БЪЛГАРИЯDirector
2014-10-15 17:59:21ПАНАЙОТ ВЕЛКОВ
PANAYOT VELKOV
Trustees
2012-10-15 10:48:25Светослав Илиев Илиев
Svetoslav Iliev Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-15 10:48:25Светослав Илиев Илиев
Svetoslav Iliev Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-15 10:48:25Иванка Михайлова Георгиева
Ivanka Mihaylova Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-07 15:41:39ЧАВДАР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
CHAVDAR IVANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-07 15:41:39НИКОЛАЙ РОСЕНОВ КРЪСТЕВ
NIKOLAY ROSENOV KRASTEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-07 15:41:39ЧАВДАР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
CHAVDAR IVANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-07 15:41:39НИКОЛАЙ РОСЕНОВ КРЪСТЕВ
NIKOLAY ROSENOV KRASTEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-14 17:01:15КРАСИМИР ЖИВКОВ СЛАНЧЕВ
KRASIMIR ZHIVKOV SLANCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-14 17:01:15КРАСИМИР ЖИВКОВ СЛАНЧЕВ
KRASIMIR ZHIVKOV SLANCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-16 16:28:32БДЖ - ТРАНСИМПЕКС АД
BDZH - TRANSIMPEKS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. МОСКОВСКА 3
2010-04-16 16:28:32ИВАНИЧКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА
IVANICHKA IVANOVA RAYCHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-16 16:28:32ИВАНИЧКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА
IVANICHKA IVANOVA RAYCHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-07 09:54:41ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-09-07 09:54:41ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
VESELIN GEORGIEV VASILEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-07 17:11:21БДЖ - ТРАНСИМПЕКС
BDZH - TRANSIMPEKS
LegalForm
Акционерно дружество
2009-08-07 17:11:21БДЖ - ТРАНСИМПЕКС АД
BDZH - TRANSIMPEKS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул.СКОБЕЛЕВ 65
2009-08-07 17:11:21БДЖ - ТРАНСИМПЕКС АД
BDZH - TRANSIMPEKS AD
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ТЪРГОВИЯ /ВНОС-ИЗНОС/, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2009-08-07 17:11:21АНТОНИ ИВАНОВ НАУМОВ
ANTONI IVANOV NAUMOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-07 17:11:21ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-07 17:11:21ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
VESELIN GEORGIEV VASILEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-07 17:11:21АНТОНИ ИВАНОВ НАУМОВ
ANTONI IVANOV NAUMOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-07 17:11:21ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-07 17:11:21СТОЯН ДЖОРОВ СТОЯНОВ
STOYAN DZHOROV STOYANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-07 17:11:21ПЕТЪР ВОЛОДИЕВ КИРОВ
PETAR VOLODIEV KIROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-07 17:11:21ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
VESELIN GEORGIEV VASILEV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата БДЖ - ТРАНСИМПЕКС BDZH - TRANSIMPEKS (ЕИК: 131223333)
Check other registries about the company БДЖ - ТРАНСИМПЕКС BDZH - TRANSIMPEKS (ID: 131223333)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More