Събития с лица свързани с компанията МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ (ЕИК: 131284382)
Events with persons connected to the company MAGISTRALA TRAKIYA (ID: 131284382)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131284382)
Към 2020-01-29 16:47:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:47:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-10-15 15:31:47МСФ-МОНИЗ ДА МАЙА, СЕРРА И ФОРТУНАТО-ЕМПРЕЙТЕРОШ С.А.
MSF-MONIZ DA MAYA, SERRA I FORTUNATO-EMPREYTEROSH S.A.
Representative
2012-10-15 15:31:47ЕДУАРДО ГАЛАН ДЕ МАТУШ КОИБРА
EDUARDO GALAN DE MATUSH KOIBRA
Representative
2012-10-15 15:31:47ЛЕНА ЕНГЕНХАРИЯ И КОНСТРУКОШ С.А.
LENA ENGENHARIYA I KONSTRUKOSH S.A.
Director
2012-10-15 15:31:47МСФ - КОНСЕСОЙШ СГСП С.А.
MSF - KONSESOYSH SGSP S.A.
Director
2012-10-15 15:31:47МСФ-МОНИЗ ДА МАЙА, СЕРРА И ФОРТУНАТО-ЕМПРЕЙТЕРОШ С.А.
MSF-MONIZ DA MAYA, SERRA I FORTUNATO-EMPREYTEROSH S.A.
Director
2008-03-06 09:10:33МСФ-МОНИЗ ДА МАЙА, СЕРРА И ФОРТУНАТО-ЕМПРЕЙТЕРОШ С.А.
MSF-MONIZ DA MAYA, SERRA I FORTUNATO-EMPREYTEROSH S.A.
Representative
2008-03-06 09:10:33ЕДУАРДО ГАЛАН ДЕ МАТУШ КОИБРА
EDUARDO GALAN DE MATUSH KOIBRA
Representative
2008-03-06 09:10:33ЕМИЛ ВАСИЛЕВ КОЦЕВ
EMIL VASILEV KOTSEV
Representative
2008-03-06 09:10:33СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГУНЧЕВ
STEFAN GEORGIEV GUNCHEV
Director
2008-03-06 09:10:33МСФ-МОНИЗ ДА МАЙА, СЕРРА И ФОРТУНАТО-ЕМПРЕЙТЕРОШ С.А.
MSF-MONIZ DA MAYA, SERRA I FORTUNATO-EMPREYTEROSH S.A.
Director
2008-03-06 09:10:33МСФ - КОНСЕСОЙШ СГСП С.А.
MSF - KONSESOYSH SGSP S.A.
Director
2008-03-06 09:10:33РОСЕН АНДРЕЕВ КАРАДИМОВ
ROSEN ANDREEV KARADIMOV
Director
2008-03-06 09:10:33ЕМИЛ ВАСИЛЕВ КОЦЕВ
EMIL VASILEV KOTSEV
Director
2008-03-06 09:10:33ЛЕНА ЕНГЕНХАРИЯ И КОНСТРУКОШ С.А.
LENA ENGENHARIYA I KONSTRUKOSH S.A.
Director
2008-02-06 15:34:40МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ
MAGISTRALA TRAKIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-06 15:34:40МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ АД
MAGISTRALA TRAKIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ТУНДЖА 12
2008-02-06 15:34:40МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ АД
MAGISTRALA TRAKIYA AD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ,СТРОИТЕЛСТВО,ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА(ФИНАНСИРАНЕ)ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ОТСЕЧКАТА КАЛОТИНА-БУЛГАС,ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР №8,ВКЛЮЧВАЩО СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОТСЕЧСИТЕ:СТАРА ЗАГОРА,НОВА ЗАГОРА,НОВА ЗАГОРА-СЛИВЕН(ЯМБОЛ И СЛИВЕН)ЯМБОЛ-КАРНОБАТ ОТ АВТОМАГИСТРАЛА ТРАКИЯ(А1) И КАЛОТИНА-СОФИЯ И СЕВЕРЕН ОКОЛОВРЪСТЕН РЪТ В СОФИЯ,СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ПРАВА ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ВКЛЮЧВА СЪЩО И ОСЪЪЩЕСТВЯВАНЕ ИЛИ ОСУГУРЯВАНЕ НА ПРАВИЛНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЛОВА ПРОМИШЛЕНА,ТЪРГОВСКА,ПАЗАРНА,ИНЖЕНЕРНА ИЛИ ДРУГА ДЕЙНОСТ,ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО СВЪРЗАНА С ДЕЙНОСТИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-02-06 15:34:40ЕМИЛ ВАСИЛЕВ КОЦЕВ
EMIL VASILEV KOTSEV
Representative
2008-02-06 15:34:40МСФ-МонизДа Майа,Серра и Фортунато-Емпрейтейрош С.А
MSF-MonizDa Maya,Serra i Fortunato-Empreyteyrosh S.A
Representative
2008-02-06 15:34:40ЕДУАРДО ГАЛАН ДЕ МАТУШ КОИМБРА
EDUARDO GALAN DE MATUSH KOIMBRA
Representative
2008-02-06 15:34:40СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГУНЧЕВ
STEFAN GEORGIEV GUNCHEV
Director
2008-02-06 15:34:40МСФ-МонизДа Майа,СерраИФортунато-Емпрейтейрош С.А
MSF-MonizDa Maya,SerraIFortunato-Empreyteyrosh S.A
Director
2008-02-06 15:34:40СомагИтинереКонсесоишДеИНФРАЕШТРУТУРАШ С.А
SomagItinereKonsesoishDeINFRAESHTRUTURASH S.A
Director
2008-02-06 15:34:40НЕОСИВИЛ - КОНСТРУСОИШ ДУ АЛГАРВЕ, С.А.
NEOSIVIL - KONSTRUSOISH DU ALGARVE, S.A.
Director
2008-02-06 15:34:40ЕМИЛ ВАСИЛЕВ КОЦЕВ
EMIL VASILEV KOTSEV
Director
2008-02-06 15:34:40ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
VELIKO DIMITROV ZHELEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ MAGISTRALA TRAKIYA (ЕИК: 131284382)
Check other registries about the company МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ MAGISTRALA TRAKIYA (ID: 131284382)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More