Събития с лица свързани с компанията ЕМПИРИКО (ЕИК: 131287414)
Events with persons connected to the company EMPIRIKO (ID: 131287414)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131287414)
Към 2020-01-23 01:29:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:29:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-05-28 09:32:36ЗЕТ КОРПОРЕЙШЪН
ZET KORPOREYSHAN
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-08-23 15:19:26ЕМПИРИКО
EMPIRIKO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-08-23 15:19:26ДАЯ-ТУРС
DAYA-TURS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-08-23 15:19:26РИКЕ ООД
RIKE OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
55700 Sell to: ДАЯ-ТУРС ООД
2011-08-23 15:19:26ДАЯ-ТУРС ООД
DAYA-TURS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
55700 Buy from: РИКЕ ООД
2011-07-20 12:45:23ЕМПИРИКО
EMPIRIKO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-07-20 12:45:23ДАЯ-ТУРС ООД
DAYA-TURS OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-20 12:45:23РИКЕ ООД
RIKE OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-20 12:45:23ДАЯ-ТУРС ООД
DAYA-TURS OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-04-12 12:29:36ВАНГЕЛИЯ КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА
VANGELIYA KIRILOVA MIHAYLOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-06 15:04:32ЕМПИРИКО ЕООД
EMPIRIKO EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ - БЕЗ ТЕЗИ ПО ЧЛ. 2, Т.3 ОТ ТЗ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ.
2009-10-06 15:04:32ДАЯ-ТУРС ООД
DAYA-TURS OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-10-06 15:04:32МЕПЕВА КОНСУЛТАНТС ЛИМИТИД
MEPEVA KONSULTANTS LIMITID
КИПЪРShareTransfer
5000 Sell to: ДАЯ-ТУРС ООД
2009-10-06 15:04:32ДАЯ-ТУРС ООД
DAYA-TURS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МЕПЕВА КОНСУЛТАНТС ЛИМИТИД
2008-08-26 09:53:39МЕПЕВА КОНСУЛТАНТС ЛИМИТИД
MEPEVA KONSULTANTS LIMITID
SoleCapitalOwner
2008-07-14 17:21:43ЕМПИРИКО
EMPIRIKO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-14 17:04:49ЕМПИРИКО
EMPIRIKO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-14 17:04:49ЕМПИРИКО ЕООД
EMPIRIKO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. Константин Величков 157-159
2008-07-14 17:04:49ЕМПИРИКО ЕООД
EMPIRIKO EOOD
SubjectOfActivity
Счетоводство, финансови услуги, финансови съвети, финансово отчитане, подготовка на годишни финансови отчети и междинни финансови отчети, разработване на проекти и финансово консултиране, лизингови и маркетингови услуги, управление на антрепозитен склад /съгласно българското законодателство/, бизнес агент и търговски брокер на местни и чужди граждани, правни съвети, организация на семинари, туристически и хотелски услуги.
2008-07-14 17:04:49Александра Христова Айкова
Aleksandra Hristova Aykova
Manager
2008-07-14 17:04:49МЕПЕВА КОНСУЛТАНТС ЛИМИТИД
MEPEVA KONSULTANTS LIMITID
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕМПИРИКО EMPIRIKO (ЕИК: 131287414)
Check other registries about the company ЕМПИРИКО EMPIRIKO (ID: 131287414)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More