Събития с лица свързани с компанията ЕВРОЛИЙЗ АУТО (ЕИК: 131289899)
Events with persons connected to the company EVROLIYZ AUTO (ID: 131289899)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131289899)
Към 2020-01-18 17:17:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 17:17:41 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 11 обществени поръчки за 1 394 854,08 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-09 17:27:09ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2017-02-10 15:08:27ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА - МАРИНОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA - MARINOVA
Procurator
2017-02-10 15:08:27ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
Procurators
2017-02-10 14:57:29ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА - МАРИНОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA - MARINOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2015-02-16 13:21:20ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-02-16 13:11:24ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-09-15 15:37:06ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
SubjectOfActivity
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ
2014-07-03 10:06:10ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-01-08 13:53:49ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД
EVROLIYZ GRUP EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-02-21 17:35:51БГ АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ Б. В.
BG AUTOLIYZ HOLDING B. V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-09 09:12:04ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-12-06 12:22:52ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ
IVAYLO EMILOV PETKOV
BranchManagers
2012-11-21 11:22:56ЕВРОМОБИЛ ЛИЗИНГ
EVROMOBIL LIZING
TransformingCompany
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ФИНАНС
EVROLIYZ AUTO FINANS
TransformingCompany
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО
EVROLIYZ AUTO
Successor703
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-21 11:22:56ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-02 16:39:26Гергана Георгиева Харбова
Gergana Georgieva Harbova
BranchManagers
2012-02-29 12:42:50ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-10-07 09:34:44ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-30 08:56:03ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-30 08:56:03СТОИЛ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ
STOIL LYUBOMIROV VASILEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 11:36:15ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2011-01-11 11:15:39ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2011-01-11 11:13:14ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2011-01-11 11:08:28ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2011-01-11 10:56:44ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2011-01-11 10:48:50ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 14:42:05ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 14:13:00ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 14:03:47ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 13:45:14ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 13:37:13ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 13:23:11ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 12:46:58ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 12:20:18АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2010-12-16 12:09:53АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2010-12-16 11:55:25АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2010-12-16 11:34:42АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2010-12-16 11:15:34АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2010-12-16 10:22:54АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2010-12-16 09:44:46ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 09:29:11ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 09:14:41ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 08:28:31ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 08:19:29ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 08:02:08ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 07:53:59ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-16 07:20:15ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
BranchManagers
2010-12-13 16:27:35ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-12-13 16:27:19ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-12-13 16:16:45ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-03-15 14:34:15БГ АУТОЛИЙЗ ГРУП Б. В.
BG AUTOLIYZ GRUP B. V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2010-03-11 13:08:31БГ АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ Б. В.
BG AUTOLIYZ HOLDING B. V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2009-09-23 15:41:16ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ - СГРАДА АВТО ЮНИОН ЦЕНТЪР 43
2009-04-07 18:20:11ЕВРОЛИЙЗ АУТО
EVROLIYZ AUTO
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-04-07 18:20:11ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 бул. Г. М. ДИМИТРОВ 16
2009-04-07 18:20:11ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
EVROHOLD BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-12-23 12:21:24ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-07-14 10:02:32АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2008-07-14 09:48:05АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2008-07-14 09:38:26АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2008-07-14 09:19:35АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2008-06-27 12:07:49ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-27 11:55:21ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-27 11:41:35ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-27 11:28:40ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-27 11:17:29ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-27 11:03:46ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-27 10:46:49ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-27 10:09:31ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-27 09:47:07ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-27 09:32:36ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-27 08:57:02ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-22 09:35:53ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАРБОВА
GERGANA GEORGIEVA HARBOVA
Procurators
2008-06-13 10:34:28АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
Representative
2008-06-13 10:34:28ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ
IVAYLO EMILOV PETKOV
Representative
2008-06-13 10:34:28АНИСИЯ ВАСИЛЕВА АРГИРОВА
ANISIYA VASILEVA ARGIROVA
Representative
2008-06-13 10:34:28АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
Director
2008-06-13 10:34:28АНИСИЯ ВАСИЛЕВА АРГИРОВА
ANISIYA VASILEVA ARGIROVA
Director
2008-06-13 10:34:28ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ
IVAYLO EMILOV PETKOV
Director
2008-06-13 10:34:28ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ
GEORGI BLAGOV DENKOV
Director
2008-06-13 10:34:28КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ
KIRIL IVANOV BOSHOV
Director
2008-05-21 16:32:52АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2008-05-21 16:29:45АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2008-05-21 16:21:07АНИСИЯ ВАСИЛЕВА АРГИРОВА
ANISIYA VASILEVA ARGIROVA
Procurators
2008-05-21 16:21:07АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
BranchManagers
2008-05-09 16:56:08ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:46:57ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО
EVROLIYZ AUTO
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 бул.Г. М. ДИМИТРОВ 16
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE HA ABTOTPAHCПOPTHИ CPEДCTBA, HA MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ И OБOPУДBAHE, KAKTO И HA BCЯKAKBИ ДPУГИ ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ BEЩИ И ПPEДOCTABЯHETO ИM B ПOCЛEДCTBИE ЧPEЗ BCИЧKИ BИДOBE ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ /BKЛЮЧИTEЛHO ПOCPEДCTBOM ДИPEKTEH И ИHДИPEKTEH ЛИЗИHГ, CУБЛИЗИHГ, ФИHAHCOB И OПEPATИBEH ЛИЗИHГ, ЛИЗИHГ ЗA ПOДПOMAГAHE HA ПPOДABAЧA, CДEЛKИ OT TИПA ЛИЙЗ БEK И ДP./ HA KPAЙHИ ПOTPEБИTEЛИ, BCИЧKИ OБCЛУЖBAЩИ ДEЙHOCTИ, CBЪPЗAHИ C ДOГOBOPИTE ЗA ЛИЗИHГ, ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ ДOПУCTИMИ OT ЗAKOHA CTOKИ, BCЯKAKBA ДPУГA CTOПAHCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA ИЗPИЧHO OT ЗAKOHA.
2008-05-09 16:10:48АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
Representative
2008-05-09 16:10:48ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ
GEORGI BLAGOV DENKOV
Director
2008-05-09 16:10:48КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ
KIRIL IVANOV BOSHOV
Director
2008-05-09 16:10:48АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ
ASEN EMANUILOV ASENOV
Director
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-05-09 16:10:48ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД
EVROLIYZ AUTO EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОЛИЙЗ АУТО EVROLIYZ AUTO (ЕИК: 131289899)
Check other registries about the company ЕВРОЛИЙЗ АУТО EVROLIYZ AUTO (ID: 131289899)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More