Събития с лица свързани с компанията К1 ПАРТНЕРС (ЕИК: 131323700)
Events with persons connected to the company K1 PARTNERS (ID: 131323700)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131323700)
Към 2020-06-04 21:32:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:32:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-04-14 19:10:50К1 ПАРТНЕРС
K1 PARTNERS
TransformingCompany
2009-04-14 19:10:50К Препрес
K Prepres
TransformingCompany
2009-04-14 19:10:50ПЕЧАТНИЦА ДРУЖБА
PECHATNITSA DRUZHBA
Successor703
2009-03-13 15:49:41К1 ПАРТНЕРС
K1 PARTNERS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-03-13 15:49:41ИКОНОМЕДИА АД
IKONOMEDIA AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-09-29 12:58:10БИСЕР РАЧЕВ БОЕВ
BISER RACHEV BOEV
Representative
2008-09-29 12:58:10БИСЕР РАЧЕВ БОЕВ
BISER RACHEV BOEV
Director
2008-06-18 13:13:24НИКОЛАЙ ХРИСТОВ РАЧЕВ
NIKOLAY HRISTOV RACHEV
Director
2008-06-18 13:13:24ВЕСЕЛИН МИЛКОВ МИХАЙЛОВ
VESELIN MILKOV MIHAYLOV
Director
2008-06-18 13:13:24КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
KOSTADIN DIMITROV GEORGIEV
Director
2008-06-06 09:28:23К1 ПАРТНЕРС ЕАД
K1 PARTNERS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. ИВАН ВАЗОВ 20
2008-06-06 09:28:23К1 ПАРТНЕРС ЕАД
K1 PARTNERS EAD
SubjectOfActivity
ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНА И ПРЕВОЗВАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ, В СТРАНАТА И И ЗАД ГРАНИЦА, САМОСТОЯТЕЛНО И В СЪДРУЖИЕ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-06-06 09:28:23КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
KOSTADIN DIMITROV GEORGIEV
Representative
2008-06-06 09:28:23НИКОЛАЙ ХРИСТОВ РАЧЕВ
NIKOLAY HRISTOV RACHEV
Representative
2008-06-06 09:28:23ВЕСЕЛИН МИЛКОВ МИХАЙЛОВ
VESELIN MILKOV MIHAYLOV
Representative
2008-02-26 12:00:36К1 ПАРТНЕРС
K1 PARTNERS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-26 12:00:36К1 ПАРТНЕРС ЕАД
K1 PARTNERS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. РАЙКО АЛЕКСИЕВ 1 бл. 44 вх.Б ет.2
2008-02-26 12:00:36К1 ПАРТНЕРС ЕАД
K1 PARTNERS EAD
SubjectOfActivity
ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, ИЗBЬPШBAHE HA PEKЛAMHA ДEЙHOCT, HA TPAHCПOPTHA И ПPEBOЗBAЧECKA ДEЙHOCT, KAKTO И CДEЛKИ И ДEЙHOCTИ B ПPOИЗBOДCTBOTO И TЬPГOBИЯTA CЬC CTOKИ И УCЛУГИ, ПPИ CПAЗBAHE HA BCИЧKИ ЗAKOHOBИ ИЗИCKBAHИЯ, B CTPAHATA И ЗAД ГPAHИЦA, CAMOCTOЯTEЛHO И B CЬДPУЖИE, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИCДEЛKИ И ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-02-26 12:00:36ВЕРА ПЛАМЕНОВА ВЪЛКОВА
VERA PLAMENOVA VALKOVA
Representative
2008-02-26 12:00:36НИКОЛАЙ ХРИСТОВ РАЧЕВ
NIKOLAY HRISTOV RACHEV
Representative
2008-02-26 12:00:36ВЕРА ПЛАМЕНОВА ВЪЛКОВА
VERA PLAMENOVA VALKOVA
Director
2008-02-26 12:00:36ВЕСЕЛИН МИЛКОВ МИХАЙЛОВ
VESELIN MILKOV MIHAYLOV
Director
2008-02-26 12:00:36ЕМИЛ АНДРЕЕВ КОРАЛОВ
EMIL ANDREEV KORALOV
Director
2008-02-26 12:00:36НИКОЛАЙ ХРИСТОВ РАЧЕВ
NIKOLAY HRISTOV RACHEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата К1 ПАРТНЕРС K1 PARTNERS (ЕИК: 131323700)
Check other registries about the company К1 ПАРТНЕРС K1 PARTNERS (ID: 131323700)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More