Събития с лица свързани с компанията ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ (ЕИК: 131323885)
Events with persons connected to the company PERFORM RIAL ISTEYT (ID: 131323885)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131323885)
Към 2020-01-26 08:24:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 08:24:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-06-10 12:31:07ПЕРФОРМ ХОЛДИНГ ТУ ООД
PERFORM HOLDING TU OOD
ЛЮКСЕМБУРГPartner
2016-06-10 12:31:07ПЕРФОРМ ХОЛДИНГ УАН ООД
PERFORM HOLDING UAN OOD
ЛЮКСЕМБУРГPartner
2013-05-10 18:15:40Елитер Риал Истейт ЕООД
Eliter Rial Isteyt EOOD
Pledgors
2013-05-10 18:15:40Елитер Риал Истейт ЕООД
Eliter Rial Isteyt EOOD
SecuredClaimDebtors
2013-05-10 18:15:40Алмаер ЕООД
Almaer EOOD
PledgeCreditors
2013-04-23 18:51:49ЕЛИТЕР РИАЛ ИСТЕЙТ ЕООД
ELITER RIAL ISTEYT EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-04-23 18:51:49АЛМАЕР ЕООД
ALMAER EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750 Sell to: ЕЛИТЕР РИАЛ ИСТЕЙТ ЕООД
2013-04-23 18:51:49ЕЛИТЕР РИАЛ ИСТЕЙТ ЕООД
ELITER RIAL ISTEYT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750 Buy from: АЛМАЕР ЕООД
2012-09-19 16:53:52ПЕРФОРМ ХОЛДИНГ ООД
PERFORM HOLDING OOD
ЛЮКСЕМБУРГPartner
2012-03-05 13:24:23Антоанета Иванова Фанти
Antoaneta Ivanova Fanti
Procurators
2011-06-02 21:25:15ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ ООД
PERFORM RIAL ISTEYT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. Позитано 2, Перформ Бизнес Център
2011-06-02 21:25:15ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ ООД
PERFORM RIAL ISTEYT OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 пл. „Позитано” 2, ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
2011-04-01 18:38:34СЕФРА ООД
SEFRA OOD
ИТАЛИЯPartner
2011-04-01 18:38:34ТАДЖИЯ ЕКС СИ АЙ/ТAGGIA ХСІ/ - КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ ЕООД
TADZHIYA EKS SI AY/TAGGIA HSІ/ - KONSULTANTSKA DEYNOST I UCHASTIE EOOD
ПОРТУГАЛИЯPartner
2011-04-01 18:38:34АЛМАЕР ЕООД
ALMAER EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-10 16:03:07ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ ООД
PERFORM RIAL ISTEYT OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 пл. „Позитано” 2, ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
2009-10-08 12:37:00ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ ООД
PERFORM RIAL ISTEYT OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДРУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДА ГИ ПРЕПPOДAДЕ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, XOTEЛИEPCKИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИНГ И BCЯKAKBИ ДPУГИ TЪPГOBCKИ CДEЛKИ НЕЗAБPAHEHИ ОТ ЗAKOHА.
2009-10-08 12:37:00ДЖАРОС СРЛ
DZHAROS SRL
ИТАЛИЯPartner
2009-10-08 12:37:00АЛМАЕР ЕООД
ALMAER EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ДЖАРОС СРЛ
2009-10-08 12:37:00ТАДЖИЯ ЕКС СИ АЙ/ТAGGIA ХСІ/ - КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ ЕООД
TADZHIYA EKS SI AY/TAGGIA HSІ/ - KONSULTANTSKA DEYNOST I UCHASTIE EOOD
ПОРТУГАЛИЯPartner
2009-10-08 12:37:00ДЖАРОС СРЛ
DZHAROS SRL
ИТАЛИЯPartner
2009-10-08 12:37:00АЛМАЕР ЕООД
ALMAER EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-10-06 17:20:16ТАДЖИЯ ЕКС СИ АЙ/ТAGGIA ХСІ/ - КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ ЕООД
TADZHIYA EKS SI AY/TAGGIA HSІ/ - KONSULTANTSKA DEYNOST I UCHASTIE EOOD
ПОРТУГАЛИЯPartner
2009-10-06 17:20:16АЛМАЕР ЕООД
ALMAER EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2008-05-14 16:43:05ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ
PERFORM RIAL ISTEYT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-14 16:43:05ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ ООД
PERFORM RIAL ISTEYT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. УИЛЯМ ГЛАДСТОН 32
2008-05-14 16:43:05ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ ООД
PERFORM RIAL ISTEYT OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ И BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ И ДPУГИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, TУPИCTИЧECKA AГEHTCKA И TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT, BЬTPEШHИ И MEЖДУHAPOДHИ CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, MEЖДУHAPOДEH ABTOMOБИЛEH TPAHCПOPT И BCЯKAKBИ ДPУГИ TЬPГOBCKИ CДEЛKИ C ИЗKЛЮЧEHИE HA ЗAБPAHEHИTE CЬC ЗAKOH.
2008-05-14 16:43:05ЕРКОЛЕ ТОРИЧЕЛИ
ERKOLE TORICHELI
Manager
2008-05-14 16:43:05ТАДЖИЯ ЕКС СИ АЙ/ТAGGIA ХСІ/ - КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ ЕООД, ПОРТУГАЛИЯ
TADZHIYA EKS SI AY/TAGGIA HSІ/ - KONSULTANSKA DEYNOST I UCHASTIE EOOD, PORTUGALIYA
Partner
2008-05-14 16:43:05АЛМАЕР ЕООД
ALMAER EOOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ PERFORM RIAL ISTEYT (ЕИК: 131323885)
Check other registries about the company ПЕРФОРМ РИАЛ ИСТЕЙТ PERFORM RIAL ISTEYT (ID: 131323885)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More