Събития с лица свързани с компанията АТЛА КОНСУЛТ (ЕИК: 131329824)
Events with persons connected to the company ATLA KONSULT (ID: 131329824)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131329824)
Към 2020-06-04 21:27:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:27:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-11 14:32:57Национална агенция за инвестиции и търговия ООД
Natsionalna agentsiya za investitsii i targoviya OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Цар Борис III 19 Б
2015-12-11 14:32:57Национална агенция за инвестиции и търговия ООД
Natsionalna agentsiya za investitsii i targoviya OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 39
2015-12-11 14:32:57Даниела Николова Бобева - Филипова
Daniela Nikolova Bobeva - Filipova
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-11 14:32:57Магдалена Борисова Филипова
Magdalena Borisova Filipova
БЪЛГАРИЯPartner
2015-12-11 14:32:57Виолета Петрова Миленова
Violeta Petrova Milenova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 500 Sell to: Магдалена Борисова Филипова
2015-12-11 14:32:57Магдалена Борисова Филипова
Magdalena Borisova Filipova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 500 Buy from: Виолета Петрова Миленова
2015-09-28 15:51:49Даниела Николова Бобева-Филипова
Daniela Nikolova Bobeva-Filipova
БЪЛГАРИЯPartner
2015-09-28 15:51:49Любомир Христов Аламанов
Lyubomir Hristov Alamanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Даниела Николова Бобева-Филипова
2015-09-28 15:51:49Даниела Николова Бобева-Филипова
Daniela Nikolova Bobeva-Filipova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Любомир Христов Аламанов
2014-08-08 17:31:23Любомир Христов Аламанов
Lyubomir Hristov Alamanov
БЪЛГАРИЯManager
2014-08-08 17:31:23Любомир Христов Аламанов
Lyubomir Hristov Alamanov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-08-08 17:31:23Ружа Боянова Загорска
Ruzha Boyanova Zagorska
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Любомир Христов Аламанов
2014-08-08 17:31:23Любомир Христов Аламанов
Lyubomir Hristov Alamanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Ружа Боянова Загорска
2014-07-30 16:01:54Национална агенция за инвестиции и търговия ООД
Natsionalna agentsiya za investitsii i targoviya OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. „Г.С. Раковски” 111
2014-07-30 16:01:54Национална агенция за инвестиции и търговия ООД
Natsionalna agentsiya za investitsii i targoviya OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. „Г.С. Раковски” 111
2014-07-30 16:01:54Ружа Боянова Загорска
Ruzha Boyanova Zagorska
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-30 16:01:54Виолета Петрова Миленова
Violeta Petrova Milenova
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-30 16:01:54Андрей Емилов Лалов
Andrey Emilov Lalov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Виолета Петрова Миленова
2014-07-30 16:01:54Виолета Петрова Миленова
Violeta Petrova Milenova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Андрей Емилов Лалов
2014-07-30 16:01:54Андрей Емилов Лалов
Andrey Emilov Lalov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Ружа Боянова Загорска
2014-07-30 16:01:54Ружа Боянова Загорска
Ruzha Boyanova Zagorska
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Андрей Емилов Лалов
2014-07-30 16:01:54Иво Желев Желев
Ivo ZHelev ZHelev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: Ружа Боянова Загорска
2014-07-30 16:01:54Ружа Боянова Загорска
Ruzha Boyanova Zagorska
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Иво Желев Желев
2014-07-30 16:01:54Ивайла Георгиева Илиева
Ivayla Georgieva Ilieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: Виолета Петрова Миленова
2014-07-30 16:01:54Виолета Петрова Миленова
Violeta Petrova Milenova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Ивайла Георгиева Илиева
2011-02-02 16:47:53РУЖА БОЯНОВА ЗАГОРСКА
RUZHA BOYANOVA ZAGORSKA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-02 16:47:53Любомир Христов Аламанов
Lyubomir Hristov Alamanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: Ружа Боянова Загорска
2011-02-02 16:47:53Ружа Боянова Загорска
Ruzha Boyanova Zagorska
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Любомир Христов Аламанов
2010-06-30 22:04:51АТЛА КОНСУЛТ ООД
ATLA KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г.С.Раковски 111
2010-06-30 22:04:51АТЛА КОНСУЛТ ООД
ATLA KONSULT OOD
SubjectOfActivity
Консултантска дейност; управление на проекти; създаване и реализация на комуникационни стратегии и планове за развитие; човешки ресурси; връзки с обществеността; медии; образование и обучение; рекламна, издателска, предпечатна, печатна, фотографска, информационна, програмна, импресарска, комисионна, складова, лизингова, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност; приложение на информационни технологии, маркетинг, представителство; научно-приложни изследвания и консултации в областта на мениджмънта и информатиката; производство и търговия със софтуерни продукти, хардуерно оборудване и услуги, свързани с компютърни технологии; изработване на приватизационни проекти; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешна и външна търговия; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина (без процесуално представителство); директен маркетинг, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; производство, преработка и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки; всички други търговски дейности, незабранени със закон.
2010-06-30 22:04:51Иво Желев Желев
Ivo ZHelev ZHelev
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-30 22:04:51Любомир Христов Аламанов
Lyubomir Hristov Alamanov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-30 22:04:51Виолета Петрова Миленова
Violeta Petrova Milenova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-30 22:04:51Андрей Емилов Лалов
Andrey Emilov Lalov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-30 22:04:51Ивайла Георгиева Илиева
Ivayla Georgieva Ilieva
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-30 22:04:51Виолета Петрова Миленова
Violeta Petrova Milenova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: Ивайла Георгиева Илиева
2010-06-30 22:04:51Ивайла Георгиева Илиева
Ivayla Georgieva Ilieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: Виолета Петрова Миленова
2010-06-30 22:04:51Виолета Петрова Миленова
Violeta Petrova Milenova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: Иво Желев Желев
2010-06-30 22:04:51Иво Желев Желев
Ivo ZHelev ZHelev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: Виолета Петрова Миленова
2010-06-30 22:04:51Виолета Петрова Миленова
Violeta Petrova Milenova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: Любомир Христов Аламанов
2010-06-30 22:04:51Любомир Христов Аламанов
Lyubomir Hristov Alamanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: Виолета Петрова Миленова
2010-06-30 22:04:51Румена Василева Казакова
Rumena Vasileva Kazakova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: Ивайла Георгиева Илиева
2010-06-30 22:04:51Ивайла Георгиева Илиева
Ivayla Georgieva Ilieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: Румена Василева Казакова
2010-06-30 22:04:51Румена Василева Казакова
Rumena Vasileva Kazakova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: Андрей Емилов Лалов
2010-06-30 22:04:51Андрей Емилов Лалов
Andrey Emilov Lalov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: Румена Василева Казакова
2009-07-06 16:24:54Ивайла Георгиева Илиева
Ivayla Georgieva Ilieva
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-03 10:40:18АТЛА КОНСУЛТ
ATLA KONSULT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-04-03 10:40:18АТЛА КОНСУЛТ ООД
ATLA KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад 42
2009-04-03 10:40:18АТЛА КОНСУЛТ ООД
ATLA KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г.С.Раковски 111
2009-04-03 10:40:18АТЛА КОНСУЛТ ООД
ATLA KONSULT OOD
SubjectOfActivity
рекламна, издателска, предпечатна, печатна, фотографска, информационна, програмна, импресарска, комисионна, складова, лизингова, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност; приложение на информационни технологии, маркетинг, представителство, консултантска дейност; научно-приложни изследвания и консултации в областта на мениджмънта и информатиката; производство и търговия със софтуерни продукти, хардуерно оборудване и услуги, свързани с компютърни технологии; изработване на приватизационни проекти; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешна и външна търговия; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина (без процесуално представителство); директен маркетинг, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; производство, преработка и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки; всички други търговски дейности, незабранени със закон.
2009-04-03 10:40:18Виолета Петрова Миленова
Violeta Petrova Milenova
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-03 10:40:18Виолета Петрова Миленова
Violeta Petrova Milenova
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-03 10:40:18Румена Василева Казакова
Rumena Vasileva Kazakova
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата АТЛА КОНСУЛТ ATLA KONSULT (ЕИК: 131329824)
Check other registries about the company АТЛА КОНСУЛТ ATLA KONSULT (ID: 131329824)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More