Събития с лица свързани с компанията ЛОЗЕНЕЦ ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ (ЕИК: 131332395)
Events with persons connected to the company LOZENETS DIVELAPMANT KAMPANI (ID: 131332395)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131332395)
Към 2020-01-29 17:50:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:50:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-10-25 21:41:22ЛОЗЕНЕЦ ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД
LOZENETS DIVELAPMANT KAMPANI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Академик Методи Попов 24
2013-10-25 21:41:22РУМЕН СТЕФАНОВ ЛЯСКОВ
RUMEN STEFANOV LYASKOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-25 21:41:22Ес.Ди.И. Стратиджик Дивелъпмънт Истаблишмънт - България ЕООД
Es.Di.I. Stratidzhik Divelapmant Istablishmant - Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-10-25 21:41:22Ес.Ди.И. Стратиджик Дивелъпмънт Истаблишмънт – България ЕООД
Es.Di.I. Stratidzhik Divelapmant Istablishmant – Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1512100 Buy from: БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД - КОРПОРАЦИЯ ОТ САЩ
2012-09-13 16:03:15Джоузеф Джеймс Боргати
Dzhouzef Dzheyms Borgati
САЩManager
2010-11-18 15:03:56ЛОЗЕНЕЦ ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД
LOZENETS DIVELAPMANT KAMPANI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШИПКА 3
2010-11-18 15:03:56Франк Л Бауър
Frank L Bauar
САЩManager
2010-11-18 15:03:56БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД - КОРПОРАЦИЯ ОТ САЩ, СЕДАЛИЩЕ В ЧИКАГО
BALGARO - AMERIKANSKI INVESTITSIONEN FOND - KORPORATSIYA OT SASHT, SEDALISHTE V CHIKAGO
САЩSoleCapitalOwner
2008-03-19 10:03:54ЛОЗЕНЕЦ ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ
LOZENETS DIVELAPMANT KAMPANI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-19 10:03:54ЛОЗЕНЕЦ ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД
LOZENETS DIVELAPMANT KAMPANI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШИПКА 3
2008-03-19 10:03:54ЛОЗЕНЕЦ ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД
LOZENETS DIVELAPMANT KAMPANI EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, TЬPГOBИЯ, УПPABЛEHИE И CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, TУPИЗЬM, XOTEЛИEPCTBO, CTPOИTEЛCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHA ДEЙHOCT, PEKЛAMHИ И ИHФOPMAЦИOHHИ УCЛУГИ, KAKTO И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE Е ЗAБPAHEHA OT БЬЛГAPCKOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2008-03-19 10:03:54КОСТАДИН ТОДОРОВ ПЕТКОВ
KOSTADIN TODOROV PETKOV
Manager
2008-03-19 10:03:54МАЙКЪЛ ХЪНСБЪРГЪР
MAYKAL HANSBARGAR
Manager
2008-03-19 10:03:54БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД - КОРПОРАЦИЯ ОТ САЩ, СЕДАЛИЩЕ В ЧИКАГО
BALGARO - AMERIKANSKI INVESTITSIONEN FOND - KORPORATSIYA OT SASHT, SEDALISHTE V CHIKAGO
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЛОЗЕНЕЦ ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ LOZENETS DIVELAPMANT KAMPANI (ЕИК: 131332395)
Check other registries about the company ЛОЗЕНЕЦ ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ LOZENETS DIVELAPMANT KAMPANI (ID: 131332395)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More