Събития с лица свързани с компанията ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 131351653)
Events with persons connected to the company DREGER SEYFTI BALGARIYA (ID: 131351653)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131351653)
Към 2020-02-18 15:46:39 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:46:39 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 92 обществени поръчки за 19 578 804,06 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-05-14 15:01:54РАДКО СТЕФАНОВ КОЛЕВ
RADKO STEFANOV KOLEV
Procurators
2013-05-08 11:21:09ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ ПАНЧЕВ
EVGENI SIMEONOV PANCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2008-05-27 16:57:50ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ ПАНЧЕВ
EVGENI SIMEONOV PANCHEV
Procurators
2008-03-31 15:31:56ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ
DREGER SEYFTI BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-31 15:31:56ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
DREGER SEYFTI BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.ДЖЕЙМС БАУЧЕР 2
2008-03-31 15:31:56ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
DREGER SEYFTI BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
BHOC, PAЗПPOCTPAHEHИE, ПPOДAЖБA HA ДPEБHO И EДPO И BCЯKAKBИ ДPУГИ ПOCPEДHИЧECKИ УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ CЪC CTOKИ И ДPУГИ ПPOДУKTИ B OБЛACTTA HA OБEЗOПACИTEЛHATA TEXHИKA, KOИTO CA ПPOИЗBEДEHИ, PAЗПPOCTPAHЯBAHИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHИ ПO ДPУГ HAЧИH OT ДPEГEP CEЙФTИ AГ&KO KГAA ;ПPOEKTИPAHE, ИHCTAЛИPAHE И BHEДPЯBAHE HA EЛEKTPИЧECKO И ПHEBMATИЧHO OБOPУДBAHE, ДEЙHOCT ПO OБУЧEHИE, CEPBИЗHO OБCЛУЖBAHE HA EЛEKTPИЧECKИ И ПHEBMATИЧHИ УPEДИ, KAKTO И УЧACTИE B ДPУГИ TЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHИTE HA БЪЛГAPИЯ.
2008-03-31 15:31:56АТАНАС ПЕМОВ ПЕМОВ
ATANAS PEMOV PEMOV
Manager
2008-03-31 15:31:56ДРЕГЕР СЕЙФТИ АГ&КО КГАА, ЛЮБЕК, ГЕРМАНИЯ
DREGER SEYFTI AG&KO KGAA, LYUBEK, GERMANIYA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ DREGER SEYFTI BALGARIYA (ЕИК: 131351653)
Check other registries about the company ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ DREGER SEYFTI BALGARIYA (ID: 131351653)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More