Събития с лица свързани с компанията РА И БО (ЕИК: 131352404)
Events with persons connected to the company RA I BO (ID: 131352404)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131352404)
Към 2020-01-20 03:54:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 03:54:33 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-05-14 11:30:15ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
CHEZ ELEKTRO BALGARIYA AD
Distraints
2012-05-11 09:22:30БОЯН АНГЕЛОВ КАРАПЕТРОВ
BOYAN ANGELOV KARAPETROV
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-06-17 10:50:57РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/
Distraints
2010-06-11 11:34:06РАДА СИМОВА МИЛОЕВА-КАРАПЕТРОВА
RADA SIMOVA MILOEVA-KARAPETROVA
Description406
2009-02-20 09:52:41ВЕНЦИСЛАВ МИХАЙЛОВ МАЧЕВ
VENTSISLAV MIHAYLOV MACHEV
Distraints
2009-02-19 16:59:57РА И БО
RA I BO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-02-19 16:59:57РА И БО ООД
RA I BO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ДЕТЕЛИН ВОЙВОДА 47
2009-02-19 16:59:57РА И БО ООД
RA I BO OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ЛИЗИНГ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕОГРАНИЧЕНА ИЛИ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ/.
2009-02-19 16:59:57РАДА СИМОВА МИЛОЕВА
RADA SIMOVA MILOEVA
Manager
2009-02-19 16:59:57БОЯН АНГЕЛОВ КАРАПЕТРОВ
BOYAN ANGELOV KARAPETROV
Partner
2009-02-19 16:59:57РАДА СИМОВА МИЛОЕВА
RADA SIMOVA MILOEVA
Partner
2009-02-05 10:41:31БОЯН АНГЕЛОВ КАРАПЕТРОВ
BOYAN ANGELOV KARAPETROV
Description406

Проверки в други регистри за фирмата РА И БО RA I BO (ЕИК: 131352404)
Check other registries about the company РА И БО RA I BO (ID: 131352404)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More