Събития с лица свързани с компанията АГРОВИН ПРОДУКТ (ЕИК: 131355801)
Events with persons connected to the company AGROVIN PRODUKT (ID: 131355801)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131355801)
Към 2020-02-26 20:57:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-26 20:57:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-29 15:19:50АГРОВИН ПРОДУКТ ЕООД
AGROVIN PRODUKT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Сапарева баня 2650 ул. Трети март 11
2015-10-27 17:40:19АГРОВИН ПРОДУКТ ЕООД
AGROVIN PRODUKT EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ, НАЕМАНЕ /ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ АРЕНДА/,ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С ЦЕЛ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ И МАТЕРИАЛИ В СТЕПЕН И ВИД НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗЯ И ДР. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ПОЛУЧАВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ГРОЗДЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО, ГРОЗДОВА МЪСТ И ДРУГИ ВИНЕНИ ПРОДУКТИ, СТОПАНСВАНЕ НА ГОРСКИ И ВОДНИ ПЛОЩИ, СЛЕД НАБАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЛИЦЕНЗИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И НАЕМ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, образователна и педагогическа дейност И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2013-04-22 15:28:21АГРОВИН ПРОДУКТ ЕООД
AGROVIN PRODUKT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Сапарева баня 2650 ул. Трети март 11
2008-08-01 10:33:07АГРОВИН ПРОДУКТ ЕООД
AGROVIN PRODUKT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ХЛАДИЛНИКА бул. ЧЕРНИ ВРЪХ № 51Б
2008-02-27 12:19:30АГРОВИН ПРОДУКТ
AGROVIN PRODUKT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-27 12:19:30АГРОВИН ПРОДУКТ ЕООД
AGROVIN PRODUKT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ХЛАДИЛНИКА ЧЕРНИ ВРЪХ 51Б
2008-02-27 12:19:30АГРОВИН ПРОДУКТ ЕООД
AGROVIN PRODUKT EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ, НАЕМАНЕ /ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ АРЕНДА/,ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С ЦЕЛ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ И МАТЕРИАЛИ В СТЕПЕН И ВИД НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗЯ И ДР. ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ПОЛУЧАВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ГРОЗДЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО, ГРОЗДОВА МЪСТ И ДРУГИ ВИНЕНИ ПРОДУКТИ, СТОПАНСВАНЕ НА ГОРСКИ И ВОДНИ ПЛОЩИ, СЛЕД НАБАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЛИЦЕНЗИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И НАЕМ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-02-27 12:19:30МИЛЕНА МАРИО ЗАХАРИЕВА
MILENA MARIO ZAHARIEVA
Manager
2008-02-27 12:19:30МИЛЕНА МАРИО ЗАХАРИЕВА
MILENA MARIO ZAHARIEVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АГРОВИН ПРОДУКТ AGROVIN PRODUKT (ЕИК: 131355801)
Check other registries about the company АГРОВИН ПРОДУКТ AGROVIN PRODUKT (ID: 131355801)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More