Събития с лица свързани с компанията КОМПАС ЕР (ЕИК: 131362272)
Events with persons connected to the company KOMPAS ER (ID: 131362272)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131362272)
Към 2020-02-18 20:21:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 20:21:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-10-04 18:27:31Димитър Иванов Койчев
Dimitar Ivanov Koychev
БЪЛГАРИЯManager
2015-10-30 17:19:42Теодора Бисерова Иванова
Teodora Biserova Ivanova
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-28 18:09:56Пламена Великова Великова
Plamena Velikova Velikova
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-28 18:09:56Росица Милкова Лисичкова
Rositsa Milkova Lisichkova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-04-28 18:09:56Емилия Маринова Панова
Emiliya Marinova Panova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Росица Милкова Лисичкова
2015-04-28 18:09:56Росица Милкова Лисичкова
Rositsa Milkova Lisichkova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Емилия Маринова Панова
2010-04-22 18:46:34КОМПАС ЕР
KOMPAS ER
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-04-22 18:46:34КОМПАС ЕР ЕООД
KOMPAS ER EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 76
2010-04-22 18:46:34КОМПАС ЕР ЕООД
KOMPAS ER EOOD
SubjectOfActivity
Въздушен превоз на пътници и товари, ремонт на самолетна техника и агрегати, обучение на летателно-технически персонал, кетеринг, търговия и всяка друга съпътстваща и разрешена от закона дейност.
2010-04-22 18:46:34Емилия Маринова Панова
Emiliya Marinova Panova
БЪЛГАРИЯManager
2010-04-22 18:46:34Емилия Маринова Панова
Emiliya Marinova Panova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КОМПАС ЕР KOMPAS ER (ЕИК: 131362272)
Check other registries about the company КОМПАС ЕР KOMPAS ER (ID: 131362272)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More