Събития с лица свързани с компанията СТРОНГ ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 131380548)
Events with persons connected to the company STRONG INZHENERING (ID: 131380548)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131380548)
Към 2020-01-20 03:25:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 03:25:47 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 105 335,58 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-04-12 08:51:12ДЖИ ЕМ ДЖИ ТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
DZHI EM DZHI TEH INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. ТОДОР КОЖУХАРОВ 24
2011-04-12 08:51:12КРИСТИАН ЕРИХ АЛФРЕД МАТЕС,
KRISTIAN ERIH ALFRED MATES,
ГЕРНСИManager
2011-04-12 08:51:12ДЖИ ЕМ ДЖИ ТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
DZHI EM DZHI TEH INZHENERING OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; вътрешно и външно-търговска дейност – след получаване на съответни разрешения; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, услуги, а също и всяка незабранена от закона дейност.
2011-04-12 08:51:12ГЕРХАРД БАЙРЕР
GERHARD BAYRER
ГЕРМАНИЯPartner
2011-04-12 08:51:12КРИСТИАН ЕРИХ АЛФРЕД МАТЕС
KRISTIAN ERIH ALFRED MATES
ГЕРМАНИЯPartner
2011-04-12 08:51:12ФЕХИМ КЕРИМОВ ВЕЛИЕВ
FEHIM KERIMOV VELIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2300 Sell to: КРИСТИАН ЕРИХ АЛФРЕД МАТЕС
2011-04-12 08:51:12КРИСТИАН ЕРИХ АЛФРЕД МАТЕС
KRISTIAN ERIH ALFRED MATES
ГЕРМАНИЯShareTransfer
2300 Buy from: ФЕХИМ КЕРИМОВ ВЕЛИЕВ
2011-04-12 08:51:12ФЕХИМ КЕРИМОВ ВЕЛИЕВ
FEHIM KERIMOV VELIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ГЕРХАРД БАЙРЕР
2011-04-12 08:51:12ГЕРХАРД БАЙРЕР
GERHARD BAYRER
ГЕРМАНИЯShareTransfer
200 Buy from: ФЕХИМ КЕРИМОВ ВЕЛИЕВ
2011-04-12 08:51:12БЕДРИЕ ФЕХИМОВА ВЕЛИЕВА
BEDRIE FEHIMOVA VELIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: КРИСТИАН ЕРИХ АЛФРЕД МАТЕС
2011-04-12 08:51:12КРИСТИАН ЕРИХ АЛФРЕД МАТЕС
KRISTIAN ERIH ALFRED MATES
ГЕРМАНИЯShareTransfer
2500 Buy from: БЕДРИЕ ФЕХИМОВА ВЕЛИЕВА
2011-04-12 08:51:12КРИСТИАН ЕРИХ АЛФРЕД МАТЕС
KRISTIAN ERIH ALFRED MATES
ГЕРМАНИЯManager
2011-01-03 09:50:12БЕДРИЕ ФЕХИМОВА ВЕЛИЕВА
BEDRIE FEHIMOVA VELIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-03 09:50:12МЮКЕРЕМ САЛИМОВ САЛИМОВ
MYUKEREM SALIMOV SALIMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: БЕДРИЕ ФЕХИМОВА ВЕЛИЕВА
2011-01-03 09:50:12БЕДРИЕ ФЕХИМОВА ВЕЛИЕВА
BEDRIE FEHIMOVA VELIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: МЮКЕРЕМ САЛИМОВ САЛИМОВ
2010-10-27 14:21:16ФЕХИМ КЕРИМОВ ВЕЛИЕВ
FEHIM KERIMOV VELIEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-27 14:21:16МЮКЕРЕМ САЛИМОВ САЛИМОВ
MYUKEREM SALIMOV SALIMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-27 14:21:16ФЕХИМ КЕРИМОВ ВЕЛИЕВ
FEHIM KERIMOV VELIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-27 14:21:16ДЕМИР ДЕМИРОВ ИСАЙЕВ
DEMIR DEMIROV ISAYEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: МЮКЕРЕМ САЛИМОВ САЛИМОВ
2010-10-27 14:21:16МЮКЕРЕМ САЛИМОВ САЛИМОВ
MYUKEREM SALIMOV SALIMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ДЕМИР ДЕМИРОВ ИСАЙЕВ
2010-01-20 10:03:55ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS
Distraints
2010-01-19 09:17:09ДЕМИР ДЕМИРОВ ИСАЙЕВ
DEMIR DEMIROV ISAYEV
Description406
2009-03-09 11:03:32СТРОНГ ИНЖЕНЕРИНГ
STRONG INZHENERING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-09 11:03:32СТРОНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
STRONG INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. ТОДОР КОЖУХАРОВ 24
2009-03-09 11:03:32СТРОНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
STRONG INZHENERING OOD
SubjectOfActivity
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; РЕЕКСПОРТ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА; СЕРВИЗ, СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ,ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-03-09 11:03:32ФЕХИМ КЕРИМОВ ВЕЛИЕВ
FEHIM KERIMOV VELIEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-09 11:03:32ДЕМИР ДЕМИРОВ ИСАЙЕВ
DEMIR DEMIROV ISAYEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-09 11:03:32ФЕХИМ КЕРИМОВ ВЕЛИЕВ
FEHIM KERIMOV VELIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-09 11:03:32ДЕМИР ДЕМИРОВ ИСАЙЕВ
DEMIR DEMIROV ISAYEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата СТРОНГ ИНЖЕНЕРИНГ STRONG INZHENERING (ЕИК: 131380548)
Check other registries about the company СТРОНГ ИНЖЕНЕРИНГ STRONG INZHENERING (ID: 131380548)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More