Събития с лица свързани с компанията ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 131392828)
Events with persons connected to the company EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA (ID: 131392828)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131392828)
Към 2020-02-29 03:19:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 03:19:12 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 62 280,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-10-20 13:17:06ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA
TransformingCompany
2010-10-20 13:17:06Близу Медиа енд Броудбенд
Blizu Media end Broudbend
Successor703
2010-08-10 08:57:13Всички Длъжници (Заемополучатели и Гаранти), включително Залогодателя Бултел Кейбъл България ЕАД, както е опр. в чл.1.1 (Дефиниции) от Договора за заем
Vsichki Dlazhnitsi (Zaemopoluchateli i Garanti), vklyuchitelno Zalogodatelya Bultel Keybal Balgariya EAD, kakto e opr. v chl.1.1 (Definitsii) ot Dogovora za zaem
SecuredClaimDebtors
2010-08-05 10:12:33КЕЙБЪЛТЕЛ
KEYBALTEL
TransformingCompany
2010-08-05 10:12:33ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA
Successor703
2010-07-01 09:59:07ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Никола Габровски 83
2010-07-01 09:59:07ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Никола Габровски 83
2010-01-06 13:47:32Всички Длъжници (Заемополучатели и Гаранти), включително Залогодателя, Евроком Кабел Мениджмънт България ЕООД, както е определено в чл 1.1 (Дефиниции) от Договора за заем
Vsichki Dlazhnitsi (Zaemopoluchateli i Garanti), vklyuchitelno Zalogodatelya, Evrokom Kabel Menidzhmant Balgariya EOOD, kakto e opredeleno v chl 1.1 (Definitsii) ot Dogovora za zaem
DebtorOverSecureClaims
2010-01-06 13:47:32УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditors
2009-11-12 09:25:14Бултел Кейбъл България ЕАД
Bultel Keybal Balgariya EAD
Pledgors
2009-11-12 09:25:14УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
PledgeCreditors
2009-10-28 19:25:22ИЩВАН ПОЛОНИ
ISHTVAN POLONI
УНГАРИЯManager
2009-10-28 19:25:22СТЮАРТ АНДРЮ РОБЪРТС
STYUART ANDRYU ROBARTS
ВЕЛИКОБРИТАНИЯManager
2009-10-28 19:25:22АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ КОЛЕВ
ALEKSANDAR TODOROV KOLEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-28 19:25:22БУЛТЕЛ КЕЙБЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
BULTEL KEYBAL BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-10-28 19:25:22БУЛТЕЛ КЕЙБЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
BULTEL KEYBAL BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000000 Buy from: ФН КЕЙБЪЛ ХОЛДИНГС Б.В.
2009-05-26 17:04:37ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 .БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1 12 Б
2009-05-26 17:04:37ФН КЕЙБЪЛ ХОЛДИНГС Б.В., НИДЕРЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ
FN KEYBAL HOLDINGS B.V., NIDERLANDIYA, AMSTERDAM
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2008-05-21 17:09:37ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA EOOD
Pledgors
2008-05-21 17:09:37ВЕСТ ЛБ АГ, КЛОН ЛОНДОН -BR001899 ; ИНГ БАНК,ЗРТ,УНГАРИЯ -10-041684 ;ИНГ БАНК Н.В.,КЛОН СОФИЯ- 831553811; АВЕНЮ ЮРЪП ИНВЕСТМЪНТ Л.П.,САЩ ; ДЦЕМФ МЕЦАНИН ХОЛДИНГС Б.В.,НИДЕРЛАНДИЯ - 34265372 ; ИНГ БАНК Н.Р.,НИДЕРЛАНДИЯ -33031431 ;ИНГ БАНК Н.В.,НИДЕРЛАНДИЯ-
VEST LB AG, KLON LONDON -BR001899 ; ING BANK,ZRT,UNGARIYA -10-041684 ;ING BANK N.V.,KLON SOFIYA- 831553811; AVENYU YURAP INVESTMANT L.P.,SASHT ; DTSEMF METSANIN HOLDINGS B.V.,NIDERLANDIYA - 34265372 ; ING BANK N.R.,NIDERLANDIYA -33031431 ;ING BANK N.V.,NIDERLANDIYA-
PledgeCreditors
2008-05-21 17:09:37ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA EOOD
DebtorOverSecureClaims
2008-05-21 17:09:37ИНГ БАНК Н.В., НИДЕРЛАНДИЯ-33031431 ; ИНГ БАНК ЗТР,УНГАРИЯ-Cg01-10-04168; ИНГ БАНК Н.В.,КЛОН СОФИЯ,БЪЛГАРИЯ-831553814 ; ЕРСТЕ БАНК ГЕРОСТЕРАЙХШТЕН ШПАРКАСЕН АГ,ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-FN33209 m; РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АГ, АВСТРИЯ-FN58882 t ; ; РАЙФАЙЗЕН БА
ING BANK N.V., NIDERLANDIYA-33031431 ; ING BANK ZTR,UNGARIYA-Cg01-10-04168; ING BANK N.V.,KLON SOFIYA,BALGARIYA-831553814 ; ERSTE BANK GEROSTERAYHSHTEN SHPARKASEN AG,VELIKOBRITANIYA-FN33209 m; RAYFAYZEN TSENTRALBANK OSTERAYH AG, AVSTRIYA-FN58882 t ; ; RAYFAYZEN BA
AtPawnCreditors
2008-05-21 17:09:37ИНГ БАНК Н.В., ВЕСТ. ЛБ АГ-клон Лондон, ИНГ БАНК ЗРТ, ИНГ БАНК Н.Б., клон София
ING BANK N.V., VEST. LB AG-klon London, ING BANK ZRT, ING BANK N.B., klon Sofiya
AtPawnCreditors
2008-05-21 17:09:37ИНГ БАНК Н.В., ВЕСТ ЛБ АГ-клон Лондон
ING BANK N.V., VEST LB AG-klon London
AtPawnCreditors
2008-05-21 17:09:37БАНК АУСТРИЯ КРЕДИТАНЩАЛТ АГ. АВСТРИЯ - FN150714p ; РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АГ,АВСТРИЯ - FN58882 t ; РАЙФАЙЗЕНБАНК 3РТ, УНГАРИЯ ; ИНГ БАНК Н.В.,НИДЕРЛАНДИЯ - 33031431 ; ИНГ БАНК Н.В. КЛОН СОФИЯ - 831553811 ; ЕСТЕ БАНК ДЕР ОСТЕРАЙХИЩЕН ШПАРКАСЕН АГ
BANK AUSTRIYA KREDITANSHTALT AG. AVSTRIYA - FN150714p ; RAYFAYZEN TSENTRALBANK OSTERAYH AG,AVSTRIYA - FN58882 t ; RAYFAYZENBANK 3RT, UNGARIYA ; ING BANK N.V.,NIDERLANDIYA - 33031431 ; ING BANK N.V. KLON SOFIYA - 831553811 ; ESTE BANK DER OSTERAYHISHTEN SHPARKASEN AG
PledgeCreditors
2008-03-27 11:57:09ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-27 11:57:09ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 .БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1 12 Б
2008-03-27 11:57:09ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
ИЗГPAЖДAHE, УПPABЛEHИE И OПEPИPAHE HA KAБEЛHИ TEЛEBИЗИOHHИ MPEЖИ И/ИЛИ OПEPATOPИ И HA ДPУГИ TEЛEKOMУHИKAЦИOHHИ MPEЖИ И/ИЛИ OПEPATOPИ, ИЗГPAЖДAHE, ПPИДOБИBAHE, ПPИTEЖABAHE И УПPABЛEHИE HA TEЛEKOMУHИKAЦИOHHИ MPEЖИ И/ИЛИ OПEPATOPИ, BHOC, ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBИЯ И ПOДДPЪЖKA HA TEЛEKOMУHИKAЦИOHHO OБOPУДBAHE, ДOCTABKA HA TEЛEKOMУHИKAЦИOHHИ УCЛУГИ И УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C TEЛEKOMУHИKAЦИOHHИ ДEЙHOCTИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHИTE HA PEПУБЛИKA БЪЛГAPИЯ.
2008-03-27 11:57:09РОБЪРТ ФОЙЕР, УНГАРИЯ
ROBART FOYER, UNGARIYA
Manager
2008-03-27 11:57:09ЛОРАНД ХОРВАТ, УНГАРИЯ
LORAND HORVAT, UNGARIYA
Manager
2008-03-27 11:57:09ПЕТЬО ПЕТРОВ СТАЙКОВ
PETXO PETROV STAYKOV
Manager
2008-03-27 11:57:09ТИМОТИ ДЖОУЗЕФ КЪРТ
TIMOTI DZHOUZEF KART
Manager
2008-03-27 11:57:09ФН КЕЙБЪЛ ХОЛДИНГС Б.В., НИДЕРЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ
FN KEYBAL HOLDINGS B.V., NIDERLANDIYA, AMSTERDAM
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA (ЕИК: 131392828)
Check other registries about the company ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA (ID: 131392828)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More