Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВАЛЕНТИНО ФЕНИКС (ЕИК: 131393467)
Events with persons connected to the company VALENTINO FENIKS (ID: 131393467)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131393467)
Към 2019-12-14 05:48:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-14 05:48:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-09-29 13:07:14ВАЛЕНТИНО ФЕНИКС
VALENTINO FENIKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-09-29 13:07:14ВАЛЕНТИНО ФЕНИКС ЕООД
VALENTINO FENIKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. КАРАМФИЛ 3
2010-09-29 13:07:14ВАЛЕНТИНО ФЕНИКС ЕООД
VALENTINO FENIKS EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИЗ И ТЪРГОВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛ. ВАЛУТНА ТЪРГОВИЯ В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ И В ЗОНИТЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО ПРОПУСКВАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРИСТАНИЩА И ЛЕТИЩА, КАКТО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НАЕМ И АРЕНДА НА ВЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, МАРКЕТИНГОВА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕХНОЛОГИЧНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕН ПАРК НА СЪДРУЖНИКА С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ, КТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ХОТЕЛИ, ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ, ВАКАНЦИОННИ СЕЛИЩА, БЮРА, ТЪРГОВСКИ И ИНДУСТРИАЛНИ ОБЕКТИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА УСЛУГИ, СЪЗДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС ЦЕНТРОВЕ, ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ/ БЕЗ ХАЗАРТ/ И ДРУГИ ИГРИ НА ШАНС И НА ОБМЕННИ БЮРА ЗА ПОКУПКО ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИУ КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО/ СЪГЛАСНО НАРЕДБА П2 НА БНБ ОТ 1991Г/ ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ЛИЗИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, КОМПЕНСАЦИОННИ И ДРУГИ СДЕЛКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНИЯ РЕД, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ В МЕСТНА ВАЛУТА, В СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ МАГАЗИНИ ИЛИ НА КОНСИГНАЦИЯ, СЪЗДАВАНЕ И УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ, СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСИГНАЦИОННИ СКЛАДОВЕ.
2010-09-29 13:07:14ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
VALENTIN ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-29 13:07:14ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
VALENTIN ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВАЛЕНТИНО ФЕНИКС VALENTINO FENIKS (ЕИК: 131393467)
Check other registries about the company ВАЛЕНТИНО ФЕНИКС VALENTINO FENIKS (ID: 131393467)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate