Събития с лица свързани с компанията ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ (ЕИК: 131397743)
Events with persons connected to the company INTERKAPITAL PROPARTI DIVELOPMANT (ID: 131397743)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131397743)
Към 2020-02-19 09:38:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:38:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-03-14 17:47:13АХЕЛОЙ 2012 ЕООД
AHELOY 2012 EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-14 17:47:13ЦВЕТЕЛИНА ЧАВДАРОВА ХРИСТОВА
TSVETELINA CHAVDAROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-14 17:47:13ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
VELICHKO STOYCHEV KLINGOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-03 17:13:38Теменуга Иванова Иванова
Temenuga Ivanova Ivanova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-03 12:08:58Цветелина Чавдарова Христова
TSvetelina CHavdarova Hristova
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-03 15:05:38ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ ИАД
INTERKAPITAL PROPARTI DIVELOPMANT IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. АКСАКОВ 7А
2009-10-08 17:42:57ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
VELICHKO STOYCHEV KLINGOV
Director
2009-10-08 17:42:57РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
Director
2009-10-08 17:42:57НИКОЛА ИВАНОВ СТАНЧОФ
NIKOLA IVANOV STANCHOF
ФРАНЦИЯDirector
2009-10-08 17:42:57ИВАЙЛО КРЪСТЕВ КОСТОВ
IVAYLO KRASTEV KOSTOV
Director
2009-10-08 17:42:57ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ПЕЛИТЕВА
TATYANA NIKOLAEVA PELITEVA
Director
2008-07-04 11:34:22ИВАЙЛО КРЪСТЕВ КОСТОВ
IVAYLO KRASTEV KOSTOV
Director
2008-05-22 10:51:29ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
VELICHKO STOYCHEV KLINGOV
Representative
2008-02-18 15:21:33ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ
INTERKAPITAL PROPARTI DIVELOPMANT
LegalForm
Акционерно дружество със специална инвестиционна цел
2008-02-18 15:21:33ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ ИАД
INTERKAPITAL PROPARTI DIVELOPMANT IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. АКСАКОВ 7А
2008-02-18 15:21:33ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ ИАД
INTERKAPITAL PROPARTI DIVELOPMANT IAD
SubjectOfActivity
ИНВЕСТИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, НАБРАНИ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, В ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, РАЗВИТИЕ НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ, ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА
2008-02-18 15:21:33РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
Representative
2008-02-18 15:21:33ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
VELICHKO STOYCHEV KLINGOV
Director
2008-02-18 15:21:33КРАСИМИР ПАВЛОВ ИЛИЕВ
KRASIMIR PAVLOV ILIEV
Director
2008-02-18 15:21:33РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
Director
2008-02-18 15:21:33ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ПЕЛИТЕВА
TATYANA NIKOLAEVA PELITEVA
Director
2008-02-18 15:21:33НИКОЛА СТАНЧОФ
NIKOLA STANCHOF
Director

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ INTERKAPITAL PROPARTI DIVELOPMANT (ЕИК: 131397743)
Check other registries about the company ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ INTERKAPITAL PROPARTI DIVELOPMANT (ID: 131397743)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More