Събития с лица свързани с компанията ПАРК (ЕИК: 131401280)
Events with persons connected to the company PARK (ID: 131401280)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131401280)
Към 2020-02-18 15:14:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:14:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-03 10:21:27ПАРК ИАД
PARK IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Освободител 14
2016-12-02 16:41:30ПАРК ИАД
PARK IAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Освободител 14
2016-06-08 16:59:41Бета Сървисиз АД
Beta Sarvisiz AD
БЪЛГАРИЯDirector
2016-04-26 11:21:02Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-07 15:09:20Виолета Дечева Каварджиклиева - Граматикова
Violeta Decheva Kavardzhiklieva - Gramatikova
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-24 14:04:56Мая Николаева Меджеделиева - Кършакова
Maya Nikolaeva Medzhedelieva - Karshakova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-07 12:15:36ПАРК ИАД
PARK IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Шейново 7
2012-11-22 15:52:16Мартин Венков Воев
Martin Venkov Voev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-11-22 15:52:16Мартин Венков Воев
Martin Venkov Voev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-25 19:14:26Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-14 13:03:48ПАРК ИАД
PARK IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 пл.БЪЛГАРИЯ 1-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА НДК 1
2008-07-01 19:53:02ПАРК ИАД
PARK IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 пл.БЪЛГАРИЯ 1-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА НДК
2008-07-01 19:53:02Албена Василева Брашнарова
Albena Vasileva Brashnarova
Director
2008-02-14 12:43:08МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
MIHAIL MIHAYLOV ZAIMOV
Procurators
2008-01-31 14:10:49ПАРК
PARK
LegalForm
Акционерно дружество със специална инвестиционна цел
2008-01-31 14:10:49ПАРК ИАД
PARK IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 пл.БЪЛГАРИЯ 1-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА НДК
2008-01-31 14:10:49ПАРК ИАД
PARK IAD
SubjectOfActivity
Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/, посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
2008-01-31 14:10:49АТАНАС ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ATANAS IVANOV BOYCHEV
Representative
2008-01-31 14:10:49МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
MARTIN MIHAYLOV ZAIMOV
Director
2008-01-31 14:10:49АТАНАС ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ATANAS IVANOV BOYCHEV
Director
2008-01-31 14:10:49ИВО РАДОСТИНОВ СТОЙКОВ
IVO RADOSTINOV STOYKOV
Director
2008-01-31 14:10:49ЗАГОРА ИНВЕСТ ООД
ZAGORA INVEST OOD
Director
2008-01-31 14:10:49АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПАРК PARK (ЕИК: 131401280)
Check other registries about the company ПАРК PARK (ID: 131401280)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More