Събития с лица свързани с компанията ИММОБИЛИА БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 131402133)
Events with persons connected to the company IMMOBILIA BALGARIYA (ID: 131402133)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131402133)
Към 2020-01-23 02:13:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:13:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-04-10 16:57:38ИММОБИЛИА БЪЛГАРИЯ
IMMOBILIA BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2009-04-10 16:57:38ИММОБИЛИА БЪЛГАРИЯ АД
IMMOBILIA BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 район СРЕДЕЦ, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №41
2009-04-10 16:57:38ИММОБИЛИА БЪЛГАРИЯ АД
IMMOBILIA BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,РЕКЛАМА ,МАРКЕТИНГ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОТДЕЛНИ ТЪРГОВЦИ,КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2009-04-10 16:57:38ЕНРИКО-НОЙКО РЕПУЦ
ENRIKO-NOYKO REPUTS
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-10 16:57:38ИВАЙЛО ИВАНОВ ЖЕГЛОВ
IVAYLO IVANOV ZHEGLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-10 16:57:38ЕНРИКО-НОЙКО РЕПУЦ
ENRIKO-NOYKO REPUTS
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-10 16:57:38БЪЛГАРСКА РЕКЛАМНО-ИМПРЕСАРСКА АГЕНЦИЯ АД представлявано от Пламен Младенов Марков
BALGARSKA REKLAMNO-IMPRESARSKA AGENTSIYA AD predstavlyavano ot Plamen Mladenov Markov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-10 16:57:38ИВАЙЛО ИВАНОВ ЖЕГЛОВ
IVAYLO IVANOV ZHEGLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-10 16:57:38БОРИСЛАВ САРАНДЕВ САРАНДЕВ
BORISLAV SARANDEV SARANDEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-10 16:57:38КРИСТИЯН КОНОВ ХРИСТОВ
KRISTIYAN KONOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ИММОБИЛИА БЪЛГАРИЯ IMMOBILIA BALGARIYA (ЕИК: 131402133)
Check other registries about the company ИММОБИЛИА БЪЛГАРИЯ IMMOBILIA BALGARIYA (ID: 131402133)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More