Събития с лица свързани с компанията ПЪРВА ЧАСТНА ЛОВНА ДРУЖИНКА (ЕИК: 131429931)
Events with persons connected to the company PARVA CHASTNA LOVNA DRUZHINKA (ID: 131429931)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131429931)
Към 2020-01-23 01:17:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:17:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-18 15:29:51ПЪРВА ЧАСТНА ЛОВНА ДРУЖИНКА АД
PARVA CHASTNA LOVNA DRUZHINKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 бул.Никола Петков 81
2015-08-11 12:24:53ТОШКО ЯНКОВ АНДРОВ
TOSHKO YANKOV ANDROV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-08-11 12:24:53ПЕТРАНКА ЯНКОВА ЛОЗАНОВА
PETRANKA YANKOVA LOZANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-21 09:43:03ВОЛОДЯ АНТИМОВ ЛОЗАНОВ
VOLODYA ANTIMOV LOZANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-21 09:43:03Валери Емилов Митков
Valeri Emilov Mitkov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-08 18:44:41ПЪРВА ЧАСТНА ЛОВНА ДРУЖИНКА
PARVA CHASTNA LOVNA DRUZHINKA
LegalForm
Акционерно дружество
2011-12-08 18:44:41ПЪРВА ЧАСТНА ЛОВНА ДРУЖИНКА АД
PARVA CHASTNA LOVNA DRUZHINKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Цар Борис III 126
2011-12-08 18:44:41ПЪРВА ЧАСТНА ЛОВНА ДРУЖИНКА АД
PARVA CHASTNA LOVNA DRUZHINKA AD
SubjectOfActivity
Мероприятия по развъждане, опазване и стопанисване на дивеч, организиране на международен ловен туризъм, организация на лова и търговия с дивеч и дивечови продукти, изграждане на ловностопански съоръжения, възпроизводство, разселване и охрана на дивеча, всяка другане забранена от закона дейност.
2011-12-08 18:44:41Алексей Михайлов Ковачев
Aleksey Mihaylov Kovachev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-08 18:44:41Алексей Михалов Ковачев
Aleksey Mihalov Kovachev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-08 18:44:41Володя Антимов Лозанов
Volodya Antimov Lozanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-08 18:44:41Никола Петров Климентов
Nikola Petrov Klimentov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ПЪРВА ЧАСТНА ЛОВНА ДРУЖИНКА PARVA CHASTNA LOVNA DRUZHINKA (ЕИК: 131429931)
Check other registries about the company ПЪРВА ЧАСТНА ЛОВНА ДРУЖИНКА PARVA CHASTNA LOVNA DRUZHINKA (ID: 131429931)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More