Събития с лица свързани с компанията ЕМ АЙ ЕЙ (ЕИК: 131454219)
Events with persons connected to the company EM AY EY (ID: 131454219)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131454219)
Към 2020-01-23 01:15:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:15:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-05-17 12:19:37ЕМ АЙ ЕЙ ЕООД
EM AY EY EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 21
2008-02-04 10:51:53ЕМ АЙ ЕЙ
EM AY EY
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-04 10:51:53ЕМ АЙ ЕЙ ЕООД
EM AY EY EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 116
2008-02-04 10:51:53ЕМ АЙ ЕЙ ЕООД
EM AY EY EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, транспортна дейност, както и всякакви сделки и услуги, които не са забранени от закона.
2008-02-04 10:51:53МОМЧИЛ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
MOMCHIL IVANOV ANDREEV
Manager
2008-02-04 10:51:53МОМЧИЛ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
MOMCHIL IVANOV ANDREEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕМ АЙ ЕЙ EM AY EY (ЕИК: 131454219)
Check other registries about the company ЕМ АЙ ЕЙ EM AY EY (ID: 131454219)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More