Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията МОБИЛТЕЛ (ЕИК: 131468980)
Events with persons connected to the company MOBILTEL (ID: 131468980)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131468980)
Към 2019-12-12 05:17:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 05:17:47 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 325 обществени поръчки за 72 333 156,47 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС. Точната сума усвоена от фирмата не е известна.
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-09 11:00:42А1 България
A1 Balgariya
Successor703
2017-03-27 16:34:33Близу Медиа енд Броудбенд
Blizu Media end Broudbend
TransformingCompany
2017-03-27 16:34:33МОБИЛТЕЛ
MOBILTEL
Successor703
2016-11-08 14:33:32Младен Маркоски
Mladen Markoski
МАКЕДОНИЯRepresentative
2016-11-08 14:33:32Младен Маркоски
Mladen Markoski
МАКЕДОНИЯBoardManager2
2016-10-31 11:10:31БУЛТЕЛ КЕЙБЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
BULTEL KEYBAL BALGARIYA EAD
TransformingCompany
2016-10-31 11:10:31МОБИЛТЕЛ ЕАД
MOBILTEL EAD
Successor703
2016-09-26 11:48:49Симеон Герасимов Донев
Simeon Gerasimov Donev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-10-15 12:31:40М СЪПОРТ СЪРВИСИЗ
M SAPORT SARVISIZ
TransformingCompany
2015-10-15 12:31:40МОБИЛТЕЛ
MOBILTEL
Successor703
2015-10-01 10:55:23АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR VASILEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-10-01 10:55:23АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR VASILEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-08-03 11:22:12БЕРНД ШМУТЕРЕР
BERND SHMUTERER
АВСТРИЯSupervisor
2015-06-26 13:58:06ДЕЯН КАСТЕЛИЦ
DEYAN KASTELITS
СЛОВЕНИЯRepresentative
2015-06-26 13:58:06ДЕЯН КАСТЕЛИЦ
DEYAN KASTELITS
СЛОВЕНИЯBoardManager2
2015-04-06 14:15:10АЛЕХАНДРО ДЪГЛАС ПЛАТЕР
ALEHANDRO DAGLAS PLATER
ШВЕЦИЯSupervisor
2014-11-04 11:29:47ОРБИТЕЛ
ORBITEL
TransformingCompany
2014-11-04 11:29:47МОБИЛТЕЛ
MOBILTEL
Successor703
2014-06-02 14:10:57ЗИГФРИД МАЙЕРХОФЕР
ZIGFRID MAYERHOFER
АВСТРИЯSupervisor
2014-02-14 14:20:19ГЮНТЕР ОТТЕНДОРФЕР
GYUNTER OTTENDORFER
АВСТРИЯSupervisor
2014-02-06 17:32:19АДРИАН ЙОСИП ЙЕЖИНА
ADRIAN YOSIP YEZHINA
ХЪРВАТСКОRepresentative
2014-02-06 17:32:19АДРИАН ЙОСИП ЙЕЖИНА
ADRIAN YOSIP YEZHINA
ХЪРВАТСКОBoardManager2
2013-10-18 13:37:11ДЖЕТСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ
DZHETSTRIYM BALGARIYA
TransformingCompany
2013-10-18 13:37:11МОБИЛТЕЛ
MOBILTEL
Successor703
2013-09-24 12:28:53АТАНАСИОС КАЦИРУБАС
ATANASIOS KATSIRUBAS
ГЪРЦИЯRepresentative
2013-09-24 12:28:53АТАНАСИОС КАЦИРУБАС
ATANASIOS KATSIRUBAS
ГЪРЦИЯBoardManager2
2012-11-29 18:02:59МАРТИН ЛИПАУЦ
MARTIN LIPAUTS
АВСТРИЯRepresentative
2012-11-29 18:02:59МАРТИН ЛИПАУЦ
MARTIN LIPAUTS
АВСТРИЯBoardManager2
2012-10-25 12:44:58СПЕКТЪР НЕТ
SPEKTAR NET
TransformingCompany
2012-10-25 12:44:58МЕГАЛАН НЕТУЪРК
MEGALAN NETUARK
TransformingCompany
2012-10-25 12:44:58МОБИЛТЕЛ
MOBILTEL
Successor703
2012-08-30 02:55:50МИЛАН ЗАЛЕТЕЛ
MILAN ZALETEL
СЛОВЕНИЯRepresentative
2012-08-30 02:55:50МИЛАН ЗАЛЕТЕЛ
MILAN ZALETEL
СЛОВЕНИЯBoardManager2
2012-08-30 02:55:50МОБИЛКОМ БУЛГАРИЕН БЕТАЙЛИГУНГСФЕРВАЛТУНГС ГМБХ
MOBILKOM BULGARIEN BETAYLIGUNGSFERVALTUNGS GMBH
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2012-07-04 12:30:21М-НЕТУЪРК
M-NETUARK
TransformingCompany
2012-07-04 12:30:21МОБИЛТЕЛ
MOBILTEL
Successor703
2012-05-21 17:57:39ТЕЛЕПОРТ БЪЛГАРИЯ
TELEPORT BALGARIYA
TransformingCompany
2012-05-21 17:57:39МОБИЛТЕЛ
MOBILTEL
Successor703
2011-09-02 15:08:11РАЙНХАРД ЗУБА
RAYNHARD ZUBA
АВСТРИЯSupervisor
2011-03-17 14:55:31ХОРСТ ПЕРТЪЛ
HORST PERTAL
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-17 14:55:31ХОРСТ ПЕРТЪЛ
HORST PERTAL
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-07-07 15:57:19СИЛВИЯ БУХИНГЕР
SILVIYA BUHINGER
АВСТРИЯSupervisor
2010-07-07 15:57:19ЙОХАН ПИХЛЕР
YOHAN PIHLER
АВСТРИЯSupervisor
2010-07-07 15:57:19КЛАУДИЯ ВИНКЛЕР
KLAUDIYA VINKLER
АВСТРИЯSupervisor
2010-02-10 15:35:59ТОДОР КОСТАДИНОВ БАТКОВ
TODOR KOSTADINOV BATKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-02-10 15:35:59ХЕРБЕРТ КОРДТ
HERBERT KORDT
АВСТРИЯSupervisor
2010-02-10 15:35:59МАРТИН ШЛАФ
MARTIN SHLAF
АВСТРИЯSupervisor
2010-02-10 15:35:59ЙОХАН ЧУДЕН
YOHAN CHUDEN
АВСТРИЯSupervisor
2010-02-10 15:35:59ЙОХАНЕС АМЕТСРАЙТЕР
YOHANES AMETSRAYTER
АВСТРИЯSupervisor
2010-02-10 15:35:59ЕРИХ ГНАД
ERIH GNAD
АВСТРИЯSupervisor
2009-04-09 17:21:24ТОДОР КОСТАДИНОВ БАТКОВ
TODOR KOSTADINOV BATKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-04-09 17:21:24ХЕРБЕРТ КОРДТ
HERBERT KORDT
АВСТРИЯSupervisor
2009-04-09 17:21:24МАРТИН ШЛАФ
MARTIN SHLAF
АВСТРИЯSupervisor
2009-04-09 17:21:24АЛФРЕД ГАТРИНГЕР
ALFRED GATRINGER
АВСТРИЯSupervisor
2009-04-09 17:21:24ЙОХАН ЧУДЕН
YOHAN CHUDEN
АВСТРИЯSupervisor
2009-04-09 17:21:24ЙОХАНЕС АМЕТСРАЙТЕР
YOHANES AMETSRAYTER
АВСТРИЯSupervisor
2009-04-09 17:21:24ЕРИХ ГНАД
ERIH GNAD
АВСТРИЯSupervisor
2009-03-06 11:22:44АЛЕКСАНДЪР КУХАР
ALEKSANDAR KUHAR
Representative
2009-03-06 11:22:44АЛЕКСАНДЪР КУХАР
ALEKSANDAR KUHAR
BoardManager2
2009-03-06 11:22:44ЙОЗЕФ ВИНАЦЕР
YOZEF VINATSER
Representative
2009-03-06 11:22:44ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
PLAMEN VASILEV PETROV
Representative
2009-03-06 11:22:44АНДРЕАС МАЙЕРХОФЕР
ANDREAS MAYERHOFER
Representative
2009-03-06 11:22:44ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
PLAMEN VASILEV PETROV
BoardManager2
2009-03-06 11:22:44ЙОЗЕФ ВИНАЦЕР
YOZEF VINATSER
BoardManager2
2009-03-06 11:22:44АНДРЕАС МАЙЕРХОФЕР
ANDREAS MAYERHOFER
BoardManager2
2008-05-22 18:24:38МОБИЛТЕЛ
MOBILTEL
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-05-22 18:24:38МОБИЛТЕЛ ЕАД
MOBILTEL EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. КУКУШ 1
2008-05-22 18:24:38МОБИЛТЕЛ ЕАД
MOBILTEL EAD
SubjectOfActivity
ИЗГPAЖДAHE, ИЗПOЛЗBAHE И ПOДДЪPЖAHE HA MOБИЛHA KЛETЪЧHA MPEЖA - ЦИФPOBA, CTAHДAPT GSM, C HAЦИOHAЛHO ПOKPИTИE И ПPEДOCTABЯHE HA CЪOTBETHИTE ДAЛEKOCЪOБЩИTEЛHИ УCЛУГИ; ИЗГPAЖДAHE, ПOДДЪPЖAHE И OПEPИPAHE HA KOMУHИKAЦИOHHИ CИCTEMИ B БЪЛГAPИЯ И B ЧУЖБИHA И ПPEДOCTABЯHE HA CЪOTBETHИTE ДAЛEKOCЪOБЩИTEЛHИ УCЛУГИ. ЗA OCЪЩECTBЯBAHETO HA TAЗИ CBOЯ OCHOBHA ДEЙHOCT ДPУЖECTBOTO MOЖE ДA PAЗBИBA CЪПЪTCTBAЩИ TЪPГOBCKИ ДEЙHOCTИ, HEПPOTИBOPEЧAЩИ HA ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2008-05-22 18:24:38ЙОЗЕФ ВИНАЦЕР
YOZEF VINATSER
Representative
2008-05-22 18:24:38ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
PLAMEN VASILEV PETROV
Representative
2008-05-22 18:24:38АНДРЕАС МАЙЕРХОФЕР
ANDREAS MAYERHOFER
Representative
2008-05-22 18:24:38ТОМАС КЛЕМЕНШИЦ
TOMAS KLEMENSHITS
Representative
2008-05-22 18:24:38ЙОЗЕФ ВИНАЦЕР
YOZEF VINATSER
BoardManager2
2008-05-22 18:24:38ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
PLAMEN VASILEV PETROV
BoardManager2
2008-05-22 18:24:38ТОМАС КЛЕМЕНШИЦ
TOMAS KLEMENSHITS
BoardManager2
2008-05-22 18:24:38АНДРЕАС МАЙЕРХОФЕР
ANDREAS MAYERHOFER
BoardManager2
2008-05-22 18:24:38ТОДОР КОСТАДИНОВ БАТКОВ
TODOR KOSTADINOV BATKOV
Supervisor
2008-05-22 18:24:38ЕРИХ ГНАД
ERIH GNAD
Supervisor
2008-05-22 18:24:38БОРИС НЕМСИЧ
BORIS NEMSICH
Supervisor
2008-05-22 18:24:38АЛФРЕД ГАТРИНГЕР
ALFRED GATRINGER
Supervisor
2008-05-22 18:24:38МАРТИН ШЛАФ
MARTIN SHLAF
Supervisor
2008-05-22 18:24:38ХЕРБЕРТ КОРДТ
HERBERT KORDT
Supervisor
2008-05-22 18:24:38ЙОХАНЕС АМЕТСРАЙТЕР
YOHANES AMETSRAYTER
Supervisor
2008-05-22 18:24:38МОБИЛКОМ БУЛГАРИЕН БЕТАЙЛИГУНГСФЕРВАЛТУНГС ГМБХ
MOBILKOM BULGARIEN BETAYLIGUNGSFERVALTUNGS GMBH
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МОБИЛТЕЛ MOBILTEL (ЕИК: 131468980)
Check other registries about the company МОБИЛТЕЛ MOBILTEL (ID: 131468980)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate