Събития с лица свързани с компанията ОЗОН-Б (ЕИК: 131476322)
Events with persons connected to the company OZON-B (ID: 131476322)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131476322)
Към 2020-02-19 10:32:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:32:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-12-07 10:32:50РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
Distraints
2011-12-06 14:27:05ЙОРДАН ВЕЛИКОВ КАИКОВ
YORDAN VELIKOV KAIKOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-07-13 11:53:23ОЗОН-Б
OZON-B
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-07-13 11:53:23ОЗОН-Б ЕООД
OZON-B EOOD
SubjectOfActivity
Извършване на строителни, ремонтни и монтажни дейности; търговия с черни и цветни метали; покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки; хотелиерство, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина; търговия на едро и дребно; разкриване и експлоатация на търговски обекти и продажба на акцизни стоки; туроператорски и турагентски услуги; други дейности, незабранени от закона.
2010-07-13 11:53:23ЙОРДАН ВЕЛИКОВ КАИКОВ
YORDAN VELIKOV KAIKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-07-13 11:53:23ЗОРНИЦА АНТОНОВА КАИКОВА
ZORNITSA ANTONOVA KAIKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ЙОРДАН ВЕЛИКОВ КАИКОВ
2010-07-13 11:53:23ЙОРДАН ВЕЛИКОВ КАИКОВ
YORDAN VELIKOV KAIKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: ЗОРНИЦА АНТОНОВА КАИКОВА
2008-03-18 09:28:47ОЗОН-Б
OZON-B
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-18 09:28:47ОЗОН-Б ООД
OZON-B OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. ГРЪНЧАР 7
2008-03-18 09:28:47ОЗОН-Б ООД
OZON-B OOD
SubjectOfActivity
Проучване и извършване на ниско и високо строителство в страната и чужбина и продажба на готови строителни обекти, извършване на всички видове ремонти, довършителни работи и реконструкции в строителството, изкупуване и покупко-продажба на черни и цветни метали, извършване на пътнически, товарни, транспортни и таксиметрови услуги в страната и чужбина на граждани и фирми,роизводство, изкупуване, преработка и продажба на растителна и животинска селскостопанска продукция, хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги, покупко-продажба на всякакви стоки на едро и дребно за бита и промишлеността, изкупуване, продажба, сервизно обслужване и отдаване под наем на лека и тежка механизация, машини, съоръжения и инвентар, оказионна, консигнационна и външнотърговска дейност, представителство и посредническа дейност, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
2008-03-18 09:28:47ЙОРДАН ВЕЛИКОВ КАИКОВ
YORDAN VELIKOV KAIKOV
Manager
2008-03-18 09:28:47ЙОРДАН ВЕЛИКОВ КАИКОВ
YORDAN VELIKOV KAIKOV
Partner
2008-03-18 09:28:47ЗОРНИЦА АНТОНОВА КАИКОВА
ZORNITSA ANTONOVA KAIKOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ОЗОН-Б OZON-B (ЕИК: 131476322)
Check other registries about the company ОЗОН-Б OZON-B (ID: 131476322)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More