Събития с лица свързани с компанията КИМ-ОПТРОНИКС (ЕИК: 131484778)
Events with persons connected to the company KIM-OPTRONIKS (ID: 131484778)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131484778)
Към 2020-02-18 20:54:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 20:54:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-05-18 17:20:51ХОЛДИНГ КИМКООП
HOLDING KIMKOOP
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-12-06 17:08:04Валерий Петров Владинов
Valeriy Petrov Vladinov
Procurators
2010-11-02 18:30:14КИМ-ОПТРОНИКС ЕООД
KIM-OPTRONIKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 кв. Горна баня ул. Каменист път 13А
2010-11-02 18:30:14КИМ-ОПТРОНИКС ЕООД
KIM-OPTRONIKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 кв. Горна баня ул. Каменист път 13А
2010-11-02 18:30:14КИМ-ОПТРОНИКС ЕООД
KIM-OPTRONIKS EOOD
SubjectOfActivity
Разработване и производство на оптични и полупроводникови кристали и други материали, производство на елементи, продукти и системи с приложение в оптичните, електронните, лазерните и соларни технологии, инженерингова дейност в тези области, както и всяка друга дейност, позволена от закона.
2010-11-02 18:14:26КИМ-ОПТРОНИКС
KIM-OPTRONIKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-11-02 18:14:26КИМ-ОПТРОНИКС ЕООД
KIM-OPTRONIKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 Овча купел 411 Г
2010-11-02 18:14:26КИМ-ОПТРОНИКС ЕООД
KIM-OPTRONIKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ
2010-11-02 18:14:26КИМ-ОПТРОНИКС ЕООД
KIM-OPTRONIKS EOOD
SubjectOfActivity
Проектиране, производство, сервиз и търговска дейност с оптоелектронни елементи, продукти и системи, инженеринг, монтаж и интегриране на оптоелектронни системи, производство, доставка и търговия с оптични материали и машини за оптоелектрониката, проектиране на компютърни системи, доставка на компютърно оборудване и периферия, обучение на кадри по компютърно-информационни технологии.
2010-11-02 18:14:26Георги Трифонов Георгиев
Georgi Trifonov Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-02 18:14:26Светозар Георгиев Георгиев
Svetozar Georgiev Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-02 18:14:26Холдинг Кимкооп Трейдинг ООД
Holding Kimkoop Treyding OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КИМ-ОПТРОНИКС KIM-OPTRONIKS (ЕИК: 131484778)
Check other registries about the company КИМ-ОПТРОНИКС KIM-OPTRONIKS (ID: 131484778)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More