Събития с лица свързани с компанията БОЛКАН КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 131523455)
Events with persons connected to the company BOLKAN KEPITAL MENIDZHMANT (ID: 131523455)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131523455)
Към 2020-01-27 21:11:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 21:11:06 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-05-30 17:02:16БОЛКАН КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД
BOLKAN KEPITAL MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ 4
2009-05-30 17:02:16СЕДРИК БАНКЕР
SEDRIK BANKER
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-30 17:02:16ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ КАРАИВАНОВ
VASIL PLAMENOV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
15000 Sell to: СЕДРИК БАНКЕР
2009-05-30 17:02:16СЕДРИК БАНКЕР
SEDRIK BANKER
БЪЛГАРИЯShareTransfer
15000 Buy from: ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ КАРАИВАНОВ
2009-02-19 16:00:30СЕДРИК БАНКЪР
SEDRIK BANKAR
Manager
2009-02-19 16:00:30СЕДРИК БАНКЪР
SEDRIK BANKAR
Partner
2008-06-17 16:27:49БОЛКАН КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ
BOLKAN KEPITAL MENIDZHMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-17 16:27:49БОЛКАН КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД
BOLKAN KEPITAL MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 район ЛОЗЕНЕЦ, пл.ЙОАН ПАВЕЛ II-ри №1, Бизнес Център България 2000
2008-06-17 16:27:49БОЛКАН КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД
BOLKAN KEPITAL MENIDZHMANT OOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА,АГЕНТСТВО И КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ПРИ УСЛОВИЕ,ЧЕ АКО СЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ,РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЯКОЯ ДЕЙНОСТ,ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКАВА РЕГИСТРАЦИЯ,РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ
2008-06-17 16:27:49ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ КАРАИВАНОВ
VASIL PLAMENOV KARAIVANOV
Manager
2008-06-17 16:27:49ПРАВИН БАНКЪР
PRAVIN BANKAR
Partner
2008-06-17 16:27:49СЕДРИК БАНКЪР
SEDRIK BANKAR
Partner
2008-06-17 16:27:49ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ КАРАИВАНОВ
VASIL PLAMENOV KARAIVANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БОЛКАН КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ BOLKAN KEPITAL MENIDZHMANT (ЕИК: 131523455)
Check other registries about the company БОЛКАН КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ BOLKAN KEPITAL MENIDZHMANT (ID: 131523455)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More