Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 131576434)
Events with persons connected to the company IZI ASET MENIDZHMANT (ID: 131576434)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131576434)
Към 2019-12-07 01:12:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-07 01:12:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-25 17:57:49СТЕФАН КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
STEFAN KRASIMIROV KOLEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-09-25 17:57:49СТЕФАН КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
STEFAN KRASIMIROV KOLEV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-06-30 19:11:43ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в друга финансова институция, придобиване на вземания по кредити, извършване на други финансови услуги, позволени съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции, при условие, че ако в съответствие с приложимото законодателство се изисква разрешение, лиценз, или регистрация, за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение, лиценз или регистрация, застрахователно агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
2015-10-19 19:24:23ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АГЕНТСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2015-08-04 17:06:53ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 7 бул.Джавахарлал Неру 28
2014-08-16 17:17:46ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
2014-08-16 17:17:46ДАФИНКА СТИЛИЯНОВА ИВАНОВА
DAFINKA STILIYANOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-08-16 17:17:46КИРИЛ КРУМОВ МИХАЙЛОВ
KIRIL KRUMOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-08-16 17:17:46СТАНИМИР СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
STANIMIR SVETOSLAVOV VASILEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-16 17:17:46ИНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
INA NIKOLAEVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-16 17:17:46ДАФИНКА СТИЛИЯНОВА ИВАНОВА
DAFINKA STILIYANOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-16 17:17:46НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ СПАСОВ
NEDELCHO YORDANOV SPASOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-16 17:17:46КИРИЛ КРУМОВ МИХАЙЛОВ
KIRIL KRUMOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-28 16:00:42КИРИЛ КРУМОВ МИХАЙЛОВ
KIRIL KRUMOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-28 11:44:25РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
RADOSLAV TODOROV MILENKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-28 11:44:25РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
RADOSLAV TODOROV MILENKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-28 11:44:25НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ СПАСОВ
NEDELCHO YORDANOV SPASOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-28 11:44:25СТАНИМИР СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
STANIMIR SVETOSLAVOV VASILEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-05 16:01:41РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
RADOSLAV TODOROV MILENKOV
Procurators
2010-06-28 18:38:41ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 7 бул.Джавахарлал Неру 28
2010-06-28 18:38:41КИРИЛ КРУМОВ МИХАЙЛОВ
KIRIL KRUMOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-05 12:51:33ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
IZI ASET MENIDZHMANT
DebtorOverSecureClaims
2009-10-05 12:51:33СИБАНК
SIBANK
AtPawnCreditors
2009-05-14 09:49:43ГРИГОР СТОЙЧЕВ ДИМКОВ
GRIGOR STOYCHEV DIMKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-02 13:58:47СТАНИМИР СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
STANIMIR SVETOSLAVOV VASILEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-02 13:58:47НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ СПАСОВ
NEDELCHO YORDANOV SPASOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-02-26 14:27:08ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 район ЛЮЛИН,ж.к.ЛЮЛИН, бул.Джавахарлал Неру No 28, ет. 2, офис 51
2009-02-26 14:17:11ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 7 ж.к. Люлин-7, бул.Джавахарлал Неру No 28, ет. 2, офис 51
2009-02-26 14:17:11ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАЕМИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА,СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ,РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ,ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО,ХОТЕЛИЕРСТВО,ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН
2009-02-26 14:17:11СТАНИМИР СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
STANIMIR SVETOSLAVOV VASILEV
Director
2009-02-26 14:17:11БЛАГОЙ ПЕТРОВ КОЗАРЕВ
BLAGOY PETROV KOZAREV
Director
2009-02-26 14:17:11НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ СПАСОВ
NEDELCHO YORDANOV SPASOV
Director
2008-08-12 09:18:52ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
DebtorOverSecureClaims
2008-08-12 09:18:52СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
AtPawnCreditors
2008-01-17 08:39:26ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
IZI ASET MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-17 08:39:26ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин-7 бул.Джавахарлал Неру 28
2008-01-17 08:39:26ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
Вътрешна и външна търговия, търговско представителтство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина, финансови консултации, отпускане на заеми по закона на задълженията и договорите, рекламна дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, финансов лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2008-01-17 08:39:26НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ СПАСОВ
NEDELCHO YORDANOV SPASOV
Representative
2008-01-17 08:39:26СТАНИМИР СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
STANIMIR SVETOSLAVOV VASILEV
Representative
2008-01-17 08:39:26СТАНИМИР СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
STANIMIR SVETOSLAVOV VASILEV
Director
2008-01-17 08:39:26НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ СПАСОВ
NEDELCHO YORDANOV SPASOV
Director
2008-01-17 08:39:26БЛАГОЙ ПЕТРОВ КОЗАРЕВ
BLAGOY PETROV KOZAREV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ IZI ASET MENIDZHMANT (ЕИК: 131576434)
Check other registries about the company ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ IZI ASET MENIDZHMANT (ID: 131576434)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate