Събития с лица свързани с компанията СКАЙ ЛАНД (ЕИК: 131578277)
Events with persons connected to the company SKAY LAND (ID: 131578277)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131578277)
Към 2020-01-23 05:36:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:36:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-24 15:35:12СКАЙ ЛАНД ЕООД
SKAY LAND EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 жк Манастирски ливади ул. Българска легия 36
2017-02-24 15:35:12СКАЙ ЛАНД ЕООД
SKAY LAND EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ДОНДУКОВ 49
2013-05-20 17:09:32Татяна Николаевна Дворяшина
Tatyana Nikolaevna Dvoryashina
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯSoleCapitalOwner
2013-05-20 17:09:32Атанас Борисов Зафиров
Atanas Borisov Zafirov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Татяна Николаевна Дворяшина
2013-05-20 17:09:32Татяна Николаевна Дворяшина
Tatyana Nikolaevna Dvoryashina
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
5000 Buy from: Атанас Борисов Зафиров
2012-08-16 10:01:47ТАТЯНА НИКОЛАЕВНА ДВОРЯШИНА
TATYANA NIKOLAEVNA DVORYASHINA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2012-07-31 12:04:43СКАЙ ЛАНД ЕООД
SKAY LAND EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. ШАР ПЛАНИНА 59-63
2012-07-31 12:04:43СКАЙ ЛАНД ЕООД
SKAY LAND EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ДОНДУКОВ 49
2012-07-31 12:04:43АТАНАС БОРИСОВ ЗАФИРОВ
ATANAS BORISOV ZAFIROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-07-31 12:04:43ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
YORDAN IVANOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АТАНАС БОРИСОВ ЗАФИРОВ
2012-07-31 12:04:43АТАНАС БОРИСОВ ЗАФИРОВ
ATANAS BORISOV ZAFIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
2012-07-16 15:05:43СКАЙ ЛАНД ЕООД
SKAY LAND EOOD
SubjectOfActivity
Изготвяне, разработване и надзор, както и всички други дейности свързани с международни проекти и тяхната реализация, търговска, посредническа, консултантска, рекламна, хотелиерство, ресторантьорство, туропураторска, както и всяка друга дейност, разрешена от законодателството на България, като дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.
2011-06-22 17:07:25СКАЙ ЛАНД ЕООД
SKAY LAND EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 КРАСНО СЕЛО ул. РОДОПСКИ ИЗВОР 235 Б
2011-06-22 17:07:25СКАЙ ЛАНД ЕООД
SKAY LAND EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОНСУЛТАНТСКА, РЕКЛАМНА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПУРАТОРСКА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ, ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ ДРУГ РАЗРЕШИТЕЛЕН АКТ, ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2011-06-22 17:07:25ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
YORDAN IVANOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-06-22 17:07:25ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
YORDAN IVANOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-06-22 17:07:25КИРИЛ НИКОЛАЕВ АСЕНОВ
KIRIL NIKOLAEV ASENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
2011-06-22 17:07:25ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
YORDAN IVANOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: КИРИЛ НИКОЛАЕВ АСЕНОВ
2009-08-10 10:05:20СКАЙ ЛАНД
SKAY LAND
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-08-10 10:05:20СКАЙ ЛАНД ЕООД
SKAY LAND EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул. ПЕТЪР БЕРОН 32
2009-08-10 10:05:20СКАЙ ЛАНД ЕООД
SKAY LAND EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ ДРУГ РАЗРЕШИТЕЛЕН АКТ, ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2009-08-10 10:05:20КИРИЛ НИКОЛАЕВ АСЕНОВ
KIRIL NIKOLAEV ASENOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-10 10:05:20КИРИЛ НИКОЛАЕВ АСЕНОВ
KIRIL NIKOLAEV ASENOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СКАЙ ЛАНД SKAY LAND (ЕИК: 131578277)
Check other registries about the company СКАЙ ЛАНД SKAY LAND (ID: 131578277)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More