Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Кастъмър Кеър БГ (ЕИК: 131578302)
Events with persons connected to the company Kastamar Kear BG (ID: 131578302)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131578302)
Към 2019-12-08 00:29:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-08 00:29:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-18 11:18:42Деян Венелинов Колев
Deyan Venelinov Kolev
БЪЛГАРИЯManager
2016-06-10 20:02:24Кастъмър Кеър БГ
Kastamar Kear BG
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-06-10 20:02:24 ЕМ АЙ ТИ ХОЛДИНГ ЕООД
EM AY TI HOLDING EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-06-10 20:02:24Вихрен Димитров Димитров
Vihren Dimitrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
165000 Sell to: ЕМ АЙ ТИ ХОЛДИНГ ЕООД
2016-06-10 20:02:24 ЕМ АЙ ТИ ХОЛДИНГ ЕООД
EM AY TI HOLDING EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
165000 Buy from: Вихрен Димитров Димитров
2016-06-10 20:02:24Катя Тодорова Великова - Димитрова
Katya Todorova Velikova - Dimitrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
165000 Sell to: ЕМ АЙ ТИ ХОЛДИНГ ЕООД
2016-06-10 20:02:24 ЕМ АЙ ТИ ХОЛДИНГ ЕООД
EM AY TI HOLDING EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
165000 Buy from: Катя Тодорова Великова - Димитрова
2015-12-09 19:07:42ВИХРЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
VIHREN DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-12-09 19:07:42КАТЯ ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА-ДИМИТРОВА
KATYA TODOROVA VELIKOVA-DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-09 16:18:16Кастъмър Кеър БГ ООД
Kastamar Kear BG OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ЗАХАРНА ФАБРИКА КУКУШ 1
2014-12-09 16:18:16Кастъмър Кеър БГ ООД
Kastamar Kear BG OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ЛОЗЕНЕЦ КРЪСТЬО САРАФОВ 1
2011-12-16 18:06:38КАТЯ ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА-ДИМИТРОВА
KATYA TODOROVA VELIKOVA-DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-16 18:06:38Михаил-Ернесто Санабрия Михайлов
Mihail-Ernesto Sanabriya Mihaylov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
55000 Sell to: КАТЯ ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА-ДИМИТРОВА
2011-12-16 18:06:38КАТЯ ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА-ДИМИТРОВА
KATYA TODOROVA VELIKOVA-DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
55000 Buy from: Михаил-Ернесто Санабрия Михайлов
2011-10-19 16:27:37КАТЯ ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА-ДИМИТРОВА
KATYA TODOROVA VELIKOVA-DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-19 16:27:37Петър Борисов Статев
Petar Borisov Statev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20000 Sell to: Катя Тодорова Великова-Димитрова
2011-10-19 16:27:37Катя Тодорова Великова-Димитрова
Katya Todorova Velikova-Dimitrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20000 Buy from: Петър Борисов Статев
2010-06-25 17:11:39ВИХРЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
VIHREN DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-06-25 17:11:39Добрин Недялков Кашукеев
Dobrin Nedyalkov Kashukeev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
55000 Sell to: Вихрен Димитров Димитров
2010-06-25 17:11:39Вихрен Димитров Димитров
Vihren Dimitrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
55000 Buy from: Добрин Недялков Кашукеев
2010-04-09 17:02:59Кастъмър Кеър БГ
Kastamar Kear BG
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-04-09 17:02:59Кастъмър Кеър БГ ООД
Kastamar Kear BG OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Захарна фабрика Кукуш 1
2010-04-09 17:02:59Кастъмър Кеър БГ ООД
Kastamar Kear BG OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Захарна фабрика Кукуш 1
2010-04-09 17:02:59Кастъмър Кеър БГ ООД
Kastamar Kear BG OOD
SubjectOfActivity
АУТСОРСИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНТАКТНИ ЦЕНТРОВЕ, ПРОДАЖБА НА СОФТУЕР И ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТАКТНИ ЦЕНТРОВЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА КЛИЕНТИ, ПРОФЕСИОНАЛНО БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОНТАКТНИ ЦЕНТРОВЕ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КЛИЕНТИ, ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2010-04-09 17:02:59Катя Тодорова Великова - Димитрова
Katya Todorova Velikova - Dimitrova
БЪЛГАРИЯManager
2010-04-09 17:02:59Вихрен Димитров Димитров
Vihren Dimitrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯManager
2010-04-09 17:02:59Вихрен Димитров Димитров
Vihren Dimitrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-09 17:02:59Катя Тодорова Великова - Димитрова
Katya Todorova Velikova - Dimitrova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-09 17:02:59Добрин Недялков Кашукеев
Dobrin Nedyalkov Kashukeev
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-09 17:02:59Петър Борисов Статев
Petar Borisov Statev
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-09 17:02:59Михаил-Ернесто Санабрия Михайлов
Mihail-Ernesto Sanabriya Mihaylov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Кастъмър Кеър БГ Kastamar Kear BG (ЕИК: 131578302)
Check other registries about the company Кастъмър Кеър БГ Kastamar Kear BG (ID: 131578302)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate