3 Компании свързани с лицето Тсахи Табакман (виж второ ниво)
Companies connected to Tsahi Tabakman

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
160057640Пловдив Лоджистикс Сентър АД АД
Plovdiv Lodzhistiks Sentar AD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203584434БИЗНЕС ПАРК ВАРНА ЕООД
BIZNES PARK VARNA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204103416НЮ ФИЛД ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД
NYU FILD TREYD BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Тсахи Табакман
Check other registries about the person Tsahi Tabakman

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Тсахи @SecondName Табакман @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name Тсахи @SecondName Табакман @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More