16 Компании свързани с лицето ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to YASEN ALEKSANDROV VASILEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102855974ЛВ-ОЙЛ ЕООД
LV-OYL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102877376ГЕВРЕНОВ И СТОЕВ ООД
GEVRENOV I STOEV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128595462ЕМОНА ДИВЕЛОПМЪНТС ООД
EMONA DIVELOPMANTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128595754БУРГАС ДИВЕЛОПМЪНТС ООД
BURGAS DIVELOPMANTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128620606НИСКО И КОМПЛЕКСНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД
NISKO I KOMPLEKSNO STROITELSTVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
128620613АНАБЕЛА ПУУЛС ЕООД
ANABELA PUULS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 463 513,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
131273392АНАБЕЛА СЪНШАЙН ЕООД
ANABELA SANSHAYN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131302581ИСКЕЙП ДЪ РИЗОРТС ЕООД
ISKEYP DA RIZORTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147065447ВАСИЛЕВ ГРУП ЕООД
VASILEV GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147113251ЖВС ГРУП ООД
ZHVS GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147131986ВИКТОРИЯ ПЛЮС ООД
VIKTORIYA PLYUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147216155ЕВРОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
EVROPROEKT INZHENERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200347921БАРКОД СТУДИО ЕООД
BARKOD STUDIO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200598603ИРОДИУМ ООД
IRODIUM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200706025ДЕЙ ЕНЕРДЖИ ООД
DEY ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200830471ФИДЕЛИТИ КОРП ООД
FIDELITI KORP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ
Check other registries about the person YASEN ALEKSANDROV VASILEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More