2 Компании свързани с лицето Христо Георгиев Хаджикостов (виж второ ниво)
Companies connected to Hristo Georgiev Hadzhikostov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121299329Кира 21 ООД
Kira 21 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130964240АЛВЕГ-2 ЕООД
ALVEG-2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Христо Георгиев Хаджикостов
Check other registries about the person Hristo Georgiev Hadzhikostov

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More