2 Компании свързани с лицето СТАНИСЛАВ САШЕВ АНГЕЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to STANISLAV SASHEV ANGELOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102926243СТРОЙ ИМПО ООД
STROY IMPO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123002965САМТАС ООД
SAMTAS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТАНИСЛАВ САШЕВ АНГЕЛОВ
Check other registries about the person STANISLAV SASHEV ANGELOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More