Събития с лица свързани с компанията Т ЕНД Д ПАРТНЕРС (ЕИК: 147015871)
Events with persons connected to the company T END D PARTNERS (ID: 147015871)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 147015871)
Към 2020-01-23 06:07:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 06:07:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-18 13:08:06Т ЕНД Д ПАРТНЕРС ЕООД
T END D PARTNERS EOOD
SuspendProceedings
2017-02-06 12:16:44Т ЕНД Д ПАРТНЕРС ЕООД
T END D PARTNERS EOOD
SuspendProceedings
2016-01-21 14:34:28Т ЕНД Д ПАРТНЕРС ЕООД
T END D PARTNERS EOOD
HoldProceedings
2015-09-29 11:08:22Вечислав Христов Чанков
Vechislav Hristov CHankov
Trustees
2015-06-04 14:19:10Вечислав Христов Чанков
Vechislav Hristov CHankov
Trustees
2015-06-04 13:38:59Т ЕНД Д ПАРТНЕРС ЕООД
T END D PARTNERS EOOD
OpenProccedings
2015-06-04 13:38:59Т ЕНД Д ПАРТНЕРС ЕООД
T END D PARTNERS EOOD
InsolvencyData
2015-06-04 13:38:59Т ЕНД Д ПАРТНЕРС ЕООД
T END D PARTNERS EOOD
GeneralSeizure
2013-07-05 17:19:04ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
Distraints
2013-07-01 13:42:02НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-12-23 15:30:33Т ЕНД Д ПАРТНЕРС
T END D PARTNERS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-12-23 15:30:33НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-23 15:30:33НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-12-23 15:30:33ТАНЯ НЕДЯЛКОВА КАЦАРОВА - ПЕНДЕВА
TANYA NEDYALKOVA KATSAROVA - PENDEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
2011-12-23 15:30:33НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ТАНЯ НЕДЯЛКОВА КАЦАРОВА - ПЕНДЕВА
2011-12-23 15:30:33ДЕЯН НЕДЯЛКОВ КАЦАРОВ
DEYAN NEDYALKOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
2011-12-23 15:30:33НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ДЕЯН НЕДЯЛКОВ КАЦАРОВ
2009-12-09 09:50:20ТАНЯ НЕДЯЛКОВА КАЦАРОВА-ПЕНДЕВА
TANYA NEDYALKOVA KATSAROVA-PENDEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-09 09:50:20ТАНЯ НЕДЯЛКОВА КАЦАРОВА-ПЕНДЕВА
TANYA NEDYALKOVA KATSAROVA-PENDEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-09 09:50:20ДЕЯН НЕДЯЛКОВ КАЦАРОВ
DEYAN NEDYALKOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-09 09:50:20НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ТАНЯ НЕДЯЛКОВА КАЦАРОВА-ПЕНДЕВА
2009-12-09 09:50:20ТАНЯ НЕДЯЛКОВА КАЦАРОВА-ПЕНДЕВА
TANYA NEDYALKOVA KATSAROVA-PENDEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
2009-12-09 09:50:20НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ДЕЯН НЕДЯЛКОВ КАЦАРОВ
2009-12-09 09:50:20ДЕЯН НЕДЯЛКОВ КАЦАРОВ
DEYAN NEDYALKOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
2008-12-30 10:01:54Т ЕНД Д ПАРТНЕРС
T END D PARTNERS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-30 10:01:54Т ЕНД Д ПАРТНЕРС ООД
T END D PARTNERS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР 21 А
2008-12-30 10:01:54Т ЕНД Д ПАРТНЕРС ООД
T END D PARTNERS OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ OTДABAHE ПOД HAEM ИЛИ ПPOДAЖБA, OCЪЩECTBЯBAHE HA BCЯKAKBИ CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПPEДOCTABЯHE HA ПOCPEДHИЧECKИ УCЛУГИ ПPИ CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ ПO УПPABЛEHИE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ, BKЛ. И COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO ИЛИ CЛEД ПPEPAБOTBAHETO И OБPAБOTBAHETO ИM, BKЛЮЧИTEЛHO И CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, CKЛAДOBИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, ИЗBЬPШBAHE HA TPAHCПOPTHИ И TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ, ЛИЗИHГ, ПPEДOCTABЯHE HA XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ УCЛУГИ, ПPEДOCTABЯHE HA KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ/БEЗ ПPOЦECУAЛHO ПPEДCTABИTEЛCTBO/, BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ И MAPKETИHГ.
2008-12-30 10:01:54НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
Manager
2008-12-30 10:01:54НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
Partner
2008-12-30 10:01:54ТАНЯ НЕДЯЛКОВА КАЦАРОВА-ПЕНДЕВА
TANYA NEDYALKOVA KATSAROVA-PENDEVA
Partner
2008-12-30 10:01:54ДЕЯН НЕДЯЛКОВ КАЦАРОВ
DEYAN NEDYALKOV KATSAROV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата Т ЕНД Д ПАРТНЕРС T END D PARTNERS (ЕИК: 147015871)
Check other registries about the company Т ЕНД Д ПАРТНЕРС T END D PARTNERS (ID: 147015871)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More