Събития с лица свързани с компанията МАК-2006 (ЕИК: 147038717)
Events with persons connected to the company MAK-2006 (ID: 147038717)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 147038717)
Към 2020-02-19 09:28:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:28:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-07-22 12:16:40МАК-2006
MAK-2006
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-22 12:16:40МАК-2006 ООД
MAK-2006 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР 127 4
2008-07-22 12:16:40МАК-2006 ООД
MAK-2006 OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН , ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД , ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО , ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО , ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ , КОМИСИОННИ , СПЕДИЦИОННИ , ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ , СТОКОВ КОНТРОЛ , СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ , ПРЕДОСТАВЯНЕ СЧЕТОВОДНИ , ТРАНСПОРТНИ , ХОТЕЛИЕРСКИ , ТУРИСТИЧЕСКИ , ИНФОРМАЦИОННИ , РЕКЛАМНИ , ПРОГРАМНИ , ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА УСЛУГИ , СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ , РЕТОРАНТЬОРСТВО , ПОКУПКА , СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ , ЛИЗИНГ , ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ .
2008-07-22 12:16:40КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
KIRIL NIKOLOV CHERVENKOV
Manager
2008-07-22 12:16:40МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ БЕРЕЖНОЙ
MIHAIL PAVLOVICH BEREZHNOY
Partner
2008-07-22 12:16:40АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ
ATANAS GEORGIEV ZAYKOV
Partner
2008-07-22 12:16:40КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
KIRIL NIKOLOV CHERVENKOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата МАК-2006 MAK-2006 (ЕИК: 147038717)
Check other registries about the company МАК-2006 MAK-2006 (ID: 147038717)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More