Събития с лица свързани с компанията СТРОЙ МАТ - 06 (ЕИК: 147097572)
Events with persons connected to the company STROY MAT - 06 (ID: 147097572)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 147097572)
Към 2020-02-29 02:55:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 02:55:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-08 12:40:22Гроздю Константинов Гроздев
Grozdyu Konstantinov Grozdev
Liquidator
2017-11-08 12:32:29Младен Събев Йовчев
Mladen Sabev Yovchev
Liquidator
2017-10-02 15:31:49Мария Димитрова Дошева
Mariya Dimitrova Dosheva
Liquidator
2017-08-07 17:27:40Пепа Добрева Чернева
Pepa Dobreva CHerneva
Liquidator
2017-07-20 12:28:04Ивелина Йорданова Попова
Ivelina Yordanova Popova
Liquidator
2017-07-17 10:01:24Теодор Петков Трайков
Teodor Petkov Traykov
Liquidator
2017-07-07 11:54:47Лъчезар Димитров Ковачев
Lachezar Dimitrov Kovachev
Liquidator
2017-06-20 09:24:53Даниел Йорданов Хаджиатанасов
Daniel Yordanov Hadzhiatanasov
Liquidator
2014-10-29 16:04:31Любима Тодорова Бургазлиева
Lyubima Todorova Burgazlieva
Liquidator
2014-10-16 17:48:39Георги Атанасов Кличанов
Georgi Atanasov Klichanov
Liquidator
2011-07-22 16:07:26Лилия Станкова Плачкова
Liliya Stankova Plachkova
Liquidator
2011-07-04 12:32:19Златинка Лефтерова Стоянова
Zlatinka Lefterova Stoyanova
Liquidator
2010-09-30 09:59:12РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
Distraints
2010-09-27 14:38:13КОСТАДИН ПЕТРОВ БОГДАНОВ
KOSTADIN PETROV BOGDANOV
Description406
2010-02-24 14:43:07РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
Distraints
2010-02-23 14:48:06КОСТАДИН ПЕТРОВ БОГДАНОВ
KOSTADIN PETROV BOGDANOV
Description406
2008-08-11 09:09:48СТРОЙ МАТ - 06 ООД
STROY MAT - 06 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 МЕДЕН РУДНИК 435 5
2008-06-02 13:57:04СТРОЙ МАТ - 06 ООД
STROY MAT - 06 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 МЕДЕН РУДНИК 435 5
2008-06-02 13:47:58СТРОЙ МАТ - 06
STROY MAT - 06
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-02 13:47:58СТРОЙ МАТ - 06 ООД
STROY MAT - 06 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ИВАЙЛО 70
2008-06-02 13:47:58СТРОЙ МАТ - 06 ООД
STROY MAT - 06 OOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ - ЖИЛИЩНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ХОТЕЛИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ;ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ.
2008-06-02 13:47:58КОСТАДИН ПЕТРОВ БОГДАНОВ
KOSTADIN PETROV BOGDANOV
Manager
2008-06-02 13:47:58ЕРШЕН ЗЮЛКЯР АКИФ
ERSHEN ZYULKYAR AKIF
Partner
2008-06-02 13:47:58КОСТАДИН ПЕТРОВ БОГДАНОВ
KOSTADIN PETROV BOGDANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СТРОЙ МАТ - 06 STROY MAT - 06 (ЕИК: 147097572)
Check other registries about the company СТРОЙ МАТ - 06 STROY MAT - 06 (ID: 147097572)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More