Събития с лица свързани с компанията АРТ СИСТЕМ П И П (ЕИК: 147163507)
Events with persons connected to the company ART SISTEM P I P (ID: 147163507)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 147163507)
Към 2020-02-29 02:31:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 02:31:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-16 15:38:24Николинка Вълкова Русева
Nikolinka Valkova Ruseva
Liquidator
2018-03-26 12:44:50Ивелина Йорданова Попова
Ivelina Yordanova Popova
Liquidator
2018-03-08 09:09:03Камен Колев Киров
Kamen Kolev Kirov
Liquidator
2018-03-02 16:38:11Иван Ников Иванов
Ivan Nikov Ivanov
Liquidator
2018-02-15 12:42:23Живко Бойков Бойчев
ZHivko Boykov Boychev
Liquidator
2018-02-01 11:59:30Ивайла Миткова Гаджерукова
Ivayla Mitkova Gadzherukova
Liquidator
2017-10-20 15:52:25Биляна Пламенова Михайлова
Bilyana Plamenova Mihaylova
Liquidator
2017-09-11 10:47:49Младен Събев Йовчев
Mladen Sabev Yovchev
Liquidator
2017-09-05 09:15:21Лъчезар Димитров Ковачев
Lachezar Dimitrov Kovachev
Liquidator
2017-08-21 09:47:28Румен Иванов Бозуков
Rumen Ivanov Bozukov
Liquidator
2017-08-16 16:31:27Ивелина Йорданова Попова
Ivelina Yordanova Popova
Liquidator
2017-06-07 16:46:24Мария Димитрова Дошева
Mariya Dimitrova Dosheva
Liquidator
2017-06-02 17:08:17Любима Тодорова Бургазлиева
Lyubima Todorova Burgazlieva
Liquidator
2017-05-29 09:34:11Георги Атанасов Кличанов
Georgi Atanasov Klichanov
Liquidator
2017-05-16 10:50:39Теодор Петков Трайков
Teodor Petkov Traykov
Liquidator
2017-05-03 18:23:22Мариана Пенева Кличанова
Mariana Peneva Klichanova
Liquidator
2014-12-16 18:18:52Даниел Йорданов Хаджиатанасов
Daniel Yordanov Hadzhiatanasov
Liquidator
2012-07-27 14:20:03Пепа Добрева Чернева
Pepa Dobreva CHerneva
Liquidator
2008-10-10 11:48:59АРТ СИСТЕМ П И П
ART SISTEM P I P
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-10-10 11:48:59АРТ СИСТЕМ П И П ЕООД
ART SISTEM P I P EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 МЕДЕН РУДНИК ул. Босна 11
2008-10-10 11:48:59АРТ СИСТЕМ П И П ЕООД
ART SISTEM P I P EOOD
SubjectOfActivity
CTPOИTEЛCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, TЪPГOBИЯ HA ДPEБHO B HECПEЦИAЛИЗИPAHИ MAГAЗИHИ, ПPEДИMHO C XPAHИTEЛHИ ПPOДУKTИ, HAПИTKИ И TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЗИHГ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, ПPOEKTИPAHE, ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, XOTEЛИEPCTBO, PEKЛAMHИ, ИMПPECAPCKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ И TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ, BЪTPEШHO - ИЛИ BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ, BИДEO - ИЛИ ЗBУKOЗAПИCИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, BCЯKAKBИ ДPУГИ CДEЛKИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
2008-10-10 11:48:59ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАШЕВ
PETAR ALEKSANDROV PASHEV
Manager
2008-10-10 11:48:59ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАШЕВ
PETAR ALEKSANDROV PASHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АРТ СИСТЕМ П И П ART SISTEM P I P (ЕИК: 147163507)
Check other registries about the company АРТ СИСТЕМ П И П ART SISTEM P I P (ID: 147163507)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More