Събития с лица свързани с компанията БИС-ТРАНС (ЕИК: 147218028)
Events with persons connected to the company BIS-TRANS (ID: 147218028)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 147218028)
Към 2020-02-29 03:46:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 03:46:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-04-05 15:23:10БИС-ТРАНС
BIS-TRANS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-04-05 15:23:10БИС-ТРАНС ЕООД
BIS-TRANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул.Любен Каравелов 7
2014-04-05 15:23:10БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ
BORIS IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-04-05 15:23:10ЛЮБОМИР ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
LYUBOMIR IVANOV HARIZANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ
2014-04-05 15:23:10БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ
BORIS IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
2009-04-08 13:24:58БИС-ТРАНС ООД
BIS-TRANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Каблешково 8210 ул. КАМЧИЯ 21
2009-04-08 13:24:58БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ
BORIS IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-08 13:24:58БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ
BORIS IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-08 13:24:58ЛЮБОМИР ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
LYUBOMIR IVANOV HARIZANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-08 13:24:58ИВАН СТОЯНОВ ЧАЛДЪКОВ
IVAN STOYANOV CHALDAKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЛЮБОМИР ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
2009-04-08 13:24:58ЛЮБОМИР ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
LYUBOMIR IVANOV HARIZANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ИВАН СТОЯНОВ ЧАЛДЪКОВ
2008-08-20 09:56:07БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ
BORIS IVANOV IVANOV
Partner
2008-08-20 09:56:07ИВАН СТОЯНОВ ЧАЛДЪКОВ
IVAN STOYANOV CHALDAKOV
Partner
2008-08-20 09:56:07АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ МИЛЧЕВ
ALEKSANDAR PETROV MILCHEV
ShareTransfer
1700 Sell to: ИВАН СТОЯНОВ ЧАЛДЪКОВ-6409090546-800ЛВ., БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ-900 ЛВ.
2008-08-20 09:56:07ИВАН СТОЯНОВ ЧАЛДЪКОВ-6409090546-800ЛВ., БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ-900 ЛВ.
IVAN STOYANOV CHALDAKOV-6409090546-800LV., BORIS IVANOV IVANOV-900 LV.
ShareTransfer
1700 Buy from: АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ МИЛЧЕВ
2008-06-11 16:29:42БИС-ТРАНС
BIS-TRANS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-11 16:29:42БИС-ТРАНС ООД
BIS-TRANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ул.ЕДЕЛВАЙС 10
2008-06-11 16:29:42БИС-ТРАНС ООД
BIS-TRANS OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKO - ПРОДAЖБA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ, BKЛЮЧИТЕЛНО COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO ИЛИ CЛEД ПPEPAБOTBAHETO И OБPAБOTBAHETO ИM, ПPEДOCTABЯHE HA XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, MAPKETИHГ, PECTOPAHTЬOPCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, KOMПЛEKCHO ПPOEKTИPAHE, ПPOCTPAHCTBEHO OФOPMЛEHИE, BЪTPEШEH И BЪHШEH ДИЗAЙH, CTPOИTEЛCTBO, PEMOHT, MOДEPHИЗAЦИЯ, ПOДДPЪЖKA И EKCПЛOATAЦИЯ HA CГPAДEH ФOHД И OБEKTИ ЗA TЪPГOBИЯ, CПOPT, OTДИX И TУPИЗЪM, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ OTДABAHE ПOД HAEM ИЛИ ПPOДAЖБA, BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA, PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, KOHCEPBИPAHE И PECTABPAЦИЯ HA CГPAДИ, MAPKETИHГ, УCЛУГИ CЬC CПEЦИAЛИЗИPAHA CTPOИTEЛHA TEXHИKA И MEXAHИЗAЦИЯ, ПPOEKTИPAHE, ИЗPAБOTBAHE И ПOCTABЯHE HA PEKЛAMИ И PEKЛAMHИ HAДПИCИ, OБЩECTBEH ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ ПO УTBЪPДEHИ TPAHCПOPTHИ CXEMИ, CПEЦИAЛИЗИPAHИ ПPEBOЗИ, CЛУЧAЙHИ ПPEBOЗИ.
2008-06-11 16:29:42ИВАН СТОЯНОВ ЧАЛДЪКОВ
IVAN STOYANOV CHALDAKOV
Manager
2008-06-11 16:29:42ИВАН СТОЯНОВ ЧАЛДЪКОВ
IVAN STOYANOV CHALDAKOV
Partner
2008-06-11 16:29:42АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ МИЛЧЕВ
ALEKSANDAR PETROV MILCHEV
Partner
2008-06-11 16:29:42БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ
BORIS IVANOV IVANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БИС-ТРАНС BIS-TRANS (ЕИК: 147218028)
Check other registries about the company БИС-ТРАНС BIS-TRANS (ID: 147218028)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More