Събития с лица свързани с компанията ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА (ЕИК: 148009056)
Events with persons connected to the company ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA (ID: 148009056)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 148009056)
Към 2020-02-18 18:50:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:50:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-10-17 17:54:58Юнионбанк
YUnionbank
AtPawnCreditors
2013-08-07 12:36:23Банка ДСК
Banka DSK
AtPawnCreditors
2013-08-06 10:34:02Банка ДСК
Banka DSK
AtPawnCreditors
2013-06-26 16:33:27ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ЕООД
ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 2, ГРАНД МОЛ
2013-06-26 16:33:27ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ЕООД
ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БУЛ.БЪЛГАРИЯ 102
2011-11-04 10:29:13ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ЕООД
ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БУЛ.БЪЛГАРИЯ 102
2009-10-26 14:34:18ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС ВАРНА 2006 ЛТД идентификация 12100 IBC 2005
ORKID MULTI KOMPLEKS VARNA 2006 LTD identifikatsiya 12100 IBC 2005
Pledgors
2009-10-07 10:48:52ДАЛАРИАН ЛИМИТЕД идентификация 12851 IBC 2005
DALARIAN LIMITED identifikatsiya 12851 IBC 2005
Pledgors
2009-07-13 13:49:48Банка ДСК
Banka DSK
AtPawnCreditors
2009-07-13 13:45:41МКБ Юнионбанк
MKB YUnionbank
AtPawnCreditors
2009-06-08 11:16:21Оркид Мулти Комплекс - Варна ЕООД
Orkid Multi Kompleks - Varna EOOD
DebtorOverSecureClaims
2009-06-08 11:16:21МКБ ЮНИОНБАНК АД
MKB YUNIONBANK AD
AtPawnCreditors
2009-05-25 16:47:35ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА
ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-05-25 16:47:35ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА 2006 ЛТД, дружество № 12100 IBC 2005
ORKID MULTI KOMPLEKS - VARNA 2006 LTD, druzhestvo № 12100 IBC 2005
СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИSoleCapitalOwner
2009-04-22 18:28:14МКБ Юнионбанк
MKB YUnionbank
AtPawnCreditors
2008-09-08 11:16:43ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС ВАРНА 2006 ЛТД
ORKID MULTI KOMPLEKS VARNA 2006 LTD
Pledgors
2008-09-08 11:16:43ORSZAGOS TAKAREKPENZTAR ES KERESKEDELMI BANK, УНГАРИЯ ; МКБ Банк Зрт , УНГАРИЯ, БУДАПЕЩА ; МКБ ЮНИОНБАНК АД , ЕИК 831596033 ; Банка ДСК ЕАД
ORSZAGOS TAKAREKPENZTAR ES KERESKEDELMI BANK, UNGARIYA ; MKB Bank Zrt , UNGARIYA, BUDAPESHTA ; MKB YUNIONBANK AD , EIK 831596033 ; Banka DSK EAD
PledgeCreditors
2008-08-11 16:15:25ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ООД
ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA OOD
DebtorOverSecureClaims
2008-08-11 16:15:25Банка ДСК ЕАД ЕИК:121830616 ; ORSZAGOS TAKAREKPENZTAR ES KERESKEDELMI BANK , УНГАРИЯ ; МКB BANK ZRT - УНГАРИЯ , БУДАПЕЩА, ул.ВАЦИ 38 ; ТБ МКБ ЮНИОНБАНК АД
Banka DSK EAD EIK:121830616 ; ORSZAGOS TAKAREKPENZTAR ES KERESKEDELMI BANK , UNGARIYA ; MKB BANK ZRT - UNGARIYA , BUDAPESHTA, ul.VATSI 38 ; TB MKB YUNIONBANK AD
AtPawnCreditors
2008-05-07 09:16:56ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА
ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-07 09:16:56ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ЕООД
ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 92
2008-05-07 09:16:56ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ЕООД
ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКТИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ И С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТРАНЗИТНИ ПРЕВОЗИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
2008-05-07 09:16:56ОФЕР МИРЕТЦКИ
OFER MIRETTSKI
Manager
2008-05-07 09:16:56ГАЙ НИСИМ МЕЙОХАС
GAY NISIM MEYOHAS
Manager
2008-05-07 09:16:56ЛЕОНИД РАБИНОВИЧ
LEONID RABINOVICH
Manager
2008-05-07 09:16:56ДАЛАРИАН ЛИМИТИД СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ
DALARIAN LIMITID SEYNT VINSENT I GRENADINI
Partner
2008-05-07 09:16:56ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС - ВАРНА 2006 ЛТД
ORKID MULTI KOMPLEKS - VARNA 2006 LTD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA (ЕИК: 148009056)
Check other registries about the company ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ORKID MULTI KOMPLEKS-VARNA (ID: 148009056)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More