Събития с лица свързани с компанията ЕВРОГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (ЕИК: 148082549)
Events with persons connected to the company EVROGRUP INTERNESHANAL (ID: 148082549)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 148082549)
Към 2020-06-04 21:41:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:41:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-05-12 14:56:58ЕВРОГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
EVROGRUP INTERNESHANAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. Цар Борис III 60
2015-05-12 14:56:58Иван Стоянов Христов
Ivan Stoyanov Hristov
БЪЛГАРИЯManager
2015-05-12 14:56:58Иван Стоянов Христов
Ivan Stoyanov Hristov
SoleCapitalOwner
2015-05-12 14:56:58Калина Иванова Георгиева
Kalina Ivanova Georgieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Иван Стоянов Христов
2015-05-12 14:56:58Иван Стоянов Христов
Ivan Stoyanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Калина Иванова Георгиева
2013-07-11 09:20:01ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
ENERGO-PRO PRODAZHBI AD
Distraints
2013-07-05 12:14:20КАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
KALINA IVANOVA GEORGIEVA
Description406
2008-05-29 14:33:13ЕВРОГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
EVROGRUP INTERNESHANAL
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-29 14:33:13ЕВРОГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
EVROGRUP INTERNESHANAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 р-н Приморски; ул. Бял крем 3
2008-05-29 14:33:13ЕВРОГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
EVROGRUP INTERNESHANAL EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА..
2008-05-29 14:33:13КАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
KALINA IVANOVA GEORGIEVA
Manager
2008-05-29 14:33:13КАЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
KALINA IVANOVA GEORGIEVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ EVROGRUP INTERNESHANAL (ЕИК: 148082549)
Check other registries about the company ЕВРОГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ EVROGRUP INTERNESHANAL (ID: 148082549)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More