Събития с лица свързани с компанията ЮНИОН ГРУП (ЕИК: 148103674)
Events with persons connected to the company YUNION GRUP (ID: 148103674)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 148103674)
Към 2020-01-19 12:38:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-19 12:38:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-14 15:00:51Стефан Димитров Божилов
Stefan Dimitrov Bozhilov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-11 09:56:54ЮНИОН ГРУП ЕАД
YUNION GRUP EAD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; вътрешно и външно търговска дейност; производствена дейност и услуги, счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации, консултантски дейности в областта на управлението, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина и всякаква друга дейност която не е забранена от закона.
2016-03-07 15:37:18Стоян Димитров Щърбаков
Stoyan Dimitrov SHTarbakov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-03-07 15:37:18Тодор Илиев Дичев
Todor Iliev Dichev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-01-05 16:39:31ТОДОР ИЛИЕВ ДИЧЕВ
TODOR ILIEV DICHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-01-05 16:39:31СТОЯН ДИМИТРОВ ЩЪРБАКОВ
STOYAN DIMITROV SHTARBAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-28 14:34:25ЮНИОН ГРУП
YUNION GRUP
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2015-12-28 14:34:25ЮНИОН ГРУП ЕАД
YUNION GRUP EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЛИСКА 13
2015-12-28 14:34:25ЙОАНА СТОЯНОВА ЩЪРБАКОВА
YOANA STOYANOVA SHTARBAKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-09-30 09:18:43ПОЛИНА ТОДОРОВА ПЕЕВА
POLINA TODOROVA PEEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-15 09:38:18ЮНИОН ГРУП АД
YUNION GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЛИСКА 13 ет.2
2011-03-15 09:38:18Йоана Стоянова Щърбакова
Yoana Stoyanova SHTarbakova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2008-07-14 12:15:17ЙОАНА СТОЯНОВА ЩЪРБАКОВА
YOANA STOYANOVA SHTARBAKOVA
Director
2008-03-17 11:18:32ЮНИОН ГРУП
YUNION GRUP
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-17 11:18:32ЮНИОН ГРУП АД
YUNION GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЛИСКА 13 ет.2
2008-03-17 11:18:32ЮНИОН ГРУП АД
YUNION GRUP AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА.
2008-03-17 11:18:32СТОЯН ДИМИТРОВ ЩЪРБАКОВ
STOYAN DIMITROV SHTARBAKOV
Representative
2008-03-17 11:18:32СТОЯН ДИМИТРОВ ЩЪРБАКОВ
STOYAN DIMITROV SHTARBAKOV
Director
2008-03-17 11:18:32ЕЛКА ДИНОВА НЕШКОВА
ELKA DINOVA NESHKOVA
Director
2008-03-17 11:18:32МИНА АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЕВА-РАДКОВА
MINA ALEKSANDROVA VALEVA-RADKOVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЮНИОН ГРУП YUNION GRUP (ЕИК: 148103674)
Check other registries about the company ЮНИОН ГРУП YUNION GRUP (ID: 148103674)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More