Събития с лица свързани с компанията ЕКЛИПС ДЕВЕЛЪПМЪНТС (ЕИК: 148109050)
Events with persons connected to the company EKLIPS DEVELAPMANTS (ID: 148109050)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 148109050)
Към 2020-01-23 05:20:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:20:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-03-13 15:01:20ЕКЛИПС ДЕВЕЛЪПМЪНТС
EKLIPS DEVELAPMANTS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-13 15:01:20ЕКЛИПС ДЕВЕЛЪПМЪНТС ООД
EKLIPS DEVELAPMANTS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна ЧАЙКА 128 В
2008-03-13 15:01:20ЕКЛИПС ДЕВЕЛЪПМЪНТС ООД
EKLIPS DEVELAPMANTS OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД - В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
2008-03-13 15:01:20КРИСЧЪН БОНД
KRISCHAN BOND
Manager
2008-03-13 15:01:20ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ
DIMITAR ZLATKOV ZLATEV
Manager
2008-03-13 15:01:20БРОНУЕН БОНД
BRONUEN BOND
Partner
2008-03-13 15:01:20КРИСЧЪН БОНД
KRISCHAN BOND
Partner
2008-03-13 15:01:20ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ
DIMITAR ZLATKOV ZLATEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКЛИПС ДЕВЕЛЪПМЪНТС EKLIPS DEVELAPMANTS (ЕИК: 148109050)
Check other registries about the company ЕКЛИПС ДЕВЕЛЪПМЪНТС EKLIPS DEVELAPMANTS (ID: 148109050)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More