Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТРОВАС (ЕИК: 148123800)
Events with persons connected to the company TROVAS (ID: 148123800)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 148123800)
Към 2019-12-16 09:57:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-16 09:57:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-04-21 11:58:55КАУСАРБИ ТАЙЯБ АЛИ
KAUSARBI TAYYAB ALI
ИНДИЯManager
2010-04-21 11:58:55КАУСАРБИ ТАЙЯБ АЛИ
KAUSARBI TAYYAB ALI
ИНДИЯSoleCapitalOwner
2010-04-21 11:58:55ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
TATYANA IVANOVNA SHIHOVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
5000 Sell to: КАУСАРБИ ТАЙЯБ АЛИ
2010-04-21 11:58:55КАУСАРБИ ТАЙЯБ АЛИ
KAUSARBI TAYYAB ALI
ИНДИЯShareTransfer
5000 Buy from: ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
2009-09-02 15:52:02ТРОВАС ЕООД
TROVAS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 БУЛ. ВЛ. ВАРНЕНЧИК 55
2009-09-02 15:52:02ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
TATYANA IVANOVNA SHIHOVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2009-09-02 15:52:02ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
TATYANA IVANOVNA SHIHOVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯSoleCapitalOwner
2009-09-02 15:52:02ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
ZOYA MALINOVSKAYA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
2009-09-02 15:52:02ТАТЯНА ИВАНОВНА ШИХОВА
TATYANA IVANOVNA SHIHOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
2009-03-25 13:15:43ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
ZOYA MALINOVSKAYA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2009-03-25 13:15:43ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
ZOYA MALINOVSKAYA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-03-25 13:15:43НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
2009-03-25 13:15:43ЗОЯ МАЛИНОВСКАЯ
ZOYA MALINOVSKAYA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
5000 Buy from: НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
2009-03-13 12:43:51НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-13 12:43:51НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-03-13 12:43:51ХРИСТО ЛЕНИНОВ ВАСИЛЕВ
HRISTO LENINOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
2009-03-13 12:43:51НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ХРИСТО ЛЕНИНОВ ВАСИЛЕВ
2008-11-05 12:03:29ТРОВАС
TROVAS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-11-05 12:03:29ТРОВАС ЕООД
TROVAS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9021 м-ст.Прибой кв.Галата№ 1
2008-11-05 12:03:29ТРОВАС ЕООД
TROVAS EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ CДEЛKИ ИЛИ CДEЛKИ ПO ПPEДOCTABЯHETO HA ДPУГИ УCЛУГИ; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ЛИЗИHГ; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA BCИЧKИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOH
2008-11-05 12:03:29ХРИСТО ЛЕНИНОВ ВАСИЛЕВ
HRISTO LENINOV VASILEV
Manager
2008-11-05 12:03:29ХРИСТО ЛЕНИНОВ ВАСИЛЕВ
HRISTO LENINOV VASILEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТРОВАС TROVAS (ЕИК: 148123800)
Check other registries about the company ТРОВАС TROVAS (ID: 148123800)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate