Събития с лица свързани с компанията ДАМИ (ЕИК: 148145387)
Events with persons connected to the company DAMI (ID: 148145387)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 148145387)
Към 2020-02-18 19:04:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:04:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-07-23 17:17:55МИРКАТ
MIRKAT
Distraints
2015-07-17 15:12:30ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
DAMYAN GEORGIEV DAMYANOV
Description406
2012-10-29 15:15:38ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ
ENERGO-PRO PRODAZHBI
Distraints
2012-10-23 12:25:14АНИ ДРАКУЛОВА ДИАМАНДИЕВА
ANI DRAKULOVA DIAMANDIEVA
Description406
2008-04-23 17:03:32ДАМИ
DAMI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-23 17:03:32ДАМИ ООД
DAMI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. ОСТРАВА 19 ПАРТЕР
2008-04-23 17:03:32ДАМИ ООД
DAMI OOD
SubjectOfActivity
TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ ПPИ CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ HAEMHИ OTHOШEHИЯ; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; BHOC И ИЗHOC; CTPOИTEЛCTBO И CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ УCЛУГИ; ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ; PECTOPAHTЬOPCTBO, OБЩECTBEHO XPAHEHE И XOTEЛИEPCTBO, CЛEД ЛИЦEHЗИPAHE.
2008-04-23 17:03:32ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
DAMYAN GEORGIEV DAMYANOV
Manager
2008-04-23 17:03:32АНИ ДРАКУЛОВА ДИАМАНДИЕВА
ANI DRAKULOVA DIAMANDIEVA
Manager
2008-04-23 17:03:32ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
DAMYAN GEORGIEV DAMYANOV
Partner
2008-04-23 17:03:32АНИ ДРАКУЛОВА ДИАМАНДИЕВА
ANI DRAKULOVA DIAMANDIEVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ДАМИ DAMI (ЕИК: 148145387)
Check other registries about the company ДАМИ DAMI (ID: 148145387)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More