2 Компании свързани с лицето Петър Стойнев Петков (виж второ ниво)
Companies connected to Petar Stoynev Petkov

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
110001272ПЪТСТРОЙ ЕАД
PATSTROY EAD

Публични фондове Public money
  • 25 808 808,97 лв. от 45 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
820174330СДРУЖЕНИЕ ЗНАНИЕ ASSOC
SDRUZHENIE ZNANIE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Петър Стойнев Петков
Check other registries about the person Petar Stoynev Petkov

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More