Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  9 Компании свързани с лицето ЗДРАВКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА (виж второ ниво)
  Companies connected to ZDRAVKA HRISTOVA ATANASOVA

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  104602674Винпром Бяла 1939 ЕООД
  Vinprom Byala 1939 EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  107546750ХЛЕБОЗАВОД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД
  HLEBOZAVOD VELIKO TARNOVO OOD

  Публични фондове Public money
  • 19 977,00 лв. от 4 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  107555781ВЕЛТТЕД ИНВЕСТ ООД
  VELTTED INVEST OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  107596041АРГУС ЕООД
  ARGUS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  • ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
   HRISTO ANGELOV HRISTOV

   Последен запис/Last Deed:
   2015-02-11 14:44:43 ShareTransfer
   Buy from: Стефка Маринова Христова 4000

   Първи запис/First Deed:
   2015-02-11 14:44:43 ShareTransfer
   Buy from: Стефка Маринова Христова 4000
  • СТЕФКА МАРИНОВА ХРИСТОВА
   STEFKA MARINOVA HRISTOVA

   Последен запис/Last Deed:
   2015-02-11 14:44:43 ShareTransfer
   Sell to: Христо Ангелов Христов 4000

   Първи запис/First Deed:
   2015-01-22 16:09:12 ShareTransfer
   Buy from: Марин Веселинов Йосифов 4000
  • АРГУС
   ARGUS

   Последен запис/Last Deed:
   2008-12-11 14:50:31 AcquisitionEnterprise

   Първи запис/First Deed:
   2008-12-11 14:50:31 AcquisitionEnterprise
  • МАРИН ВЕСЕЛИНОВ ЙОСИФОВ
   MARIN VESELINOV YOSIFOV

   Последен запис/Last Deed:
   2015-01-22 16:09:12 ShareTransfer
   Sell to: Стефка Маринова Христова 4000

   Първи запис/First Deed:
   2008-07-11 11:00:51 Manager
  • МОНТИС ГРУП
   MONTIS GRUP

   Последен запис/Last Deed:
   2013-03-11 17:21:02 ShareTransfer
   Sell to: Марин Веселенов Йосифов 5000

   Първи запис/First Deed:
   2008-02-20 10:22:48 SoleCapitalOwner
  • ЗДРАВКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
   ZDRAVKA HRISTOVA ATANASOVA

   Последен запис/Last Deed:
   2008-02-01 10:31:54 Manager

   Първи запис/First Deed:
   2008-02-01 10:31:54 Manager

  • Последен запис/Last Deed:
   2008-02-01 10:31:54 SoleCapitalOwner

   Първи запис/First Deed:
   2008-02-01 10:31:54 SoleCapitalOwner
  107596059МОНТИС ГРУП ЕАД
  MONTIS GRUP EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  148128480ЛАРГИТА АД
  LARGITA AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175216689ФЕЛИКСА АД
  FELIKSA AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200074885ХОЛИДЕЙ ФАН ЕАД
  HOLIDEY FAN EAD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203999989ГРИЙН УЪРЛД СЪСАЙЪТИ ЕООД
  GRIYN UARLD SASAYATI EOOD

  Публични фондове Public money
  • 586 662,38 лв. от ПРСР

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ЗДРАВКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
  Check other registries about the person ZDRAVKA HRISTOVA ATANASOVA

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More